Aansprakelijkheid gemeente

Heeft u schade ondervonden en vindt u dat de gemeente deze veroorzaakt heeft?
Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een verzoek tot schadevergoeding indienen.

 

 

DigiD is verplicht

Bij de gemeente Oldenzaal kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.
Het gebruik van DigiD is bij deze transactie verplicht.

Inwoners

Wilt u als inwoner de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade? Klik dan op onderstaande button. U gaat verder met DigiD.
Gemeente aansprakelijk stellen - inwoner

Ondernemers

Wilt u als ondernemer de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u gelden schade? Klik dan op onderstaande button. U gaat verder met E-Herkenning. E-Herkenning is een ‘digitale identificatie’ voor uw bedrijf. Met eHerkenning kunt u online zaken doen met verschillende overheden.
Gemeente aansprakelijk stellen - ondernemer

Om een standpunt in te kunnen nemen over het wel of niet erkennen van aansprakelijkheid aan de zijde van de gemeente Oldenzaal, dienen de volgende gegevens overlegd te worden:

  • een bewijs van het voorval (datum, tijdstip, locatie, toedracht, gevolgen, foto schadelocatie etc.)
  • verklaring(en) van het voorval (bijv. getuigenverklaring(en) en/of proces verbaal van de politie)
  • bewijzen van de opgelopen schade (bijv. aankoopgegevens, herstelnota of taxatierapport, foto's

De procedure

Nadat wij uw claim ontvangen hebben, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging (per email) .
Hierin staat de naam en het telefoonnummer van de behandelende ambtenaar.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  1. Wij nemen de aansprakelijkstelling zelf in behandeling. U ontvangt dan een brief met onze uitspraak.
  2. Wij sturen uw aansprakelijkstelling door naar onze verzekeringsmaatschappij. In dat geval krijgt u hierover schriftelijk bericht. De verzekeringsmaatschappij neemt uw claim in behandeling en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.