Agenda(stukken) en besluiten gemeenteraad

 

Politiek forum

Om tijdens de raadsvergadering goed beslagen ten ijs te komen, onderzoeken raadsleden politieke en bestuurlijke zaken. In het politiek forum ontmoeten zij burgers, bestuurders en politici. Er worden gesprekken gevoerd met bewoners, presentaties gehouden en raadsvoorstellen besproken. Ook komen wethouders toelichting geven. De bijeenkomst bestaat uit een discussiedeel en een besluitvormingsdeel. Zo worden besluiten sneller genomen. Op deze pagina vindt u een link naar de agenda, notulen en besluiten van de gemeenteraad.

Bekijk de data en agendastukken

Raadsvergadering

Elke maand vergadert de gemeenteraad van 19.30 - 22.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De raadsleden bereiden zich voor met een digitale vergaderbundel, waarin alle stukken staan van elk vergaderpunt. Inwoners en organisaties kunnen raadsvergaderingen bijwonen, maar ze hebben er geen recht van inspraak.

Bekijk de data en agendastukken

De onderwerpen van de raadsvergadering zijn voorbereid tijdens het politiek forum. De agenda heeft vier onderdelen:

1. Algemeen
2. Bespreekvoorstellen
3. Conformvoorstellen
4. Directe voorstellen