Alida Renkema (CDA)

Alida Renkema
Wethouder

  @AlidaRenkema

 

 • verkeer en vervoer
 • coördinatie binnenstad
 • cultuur
 • ruimtelijke ordening
 • grondbeleid
 • omgevingswet
 • WABO/vergunningverlening
 • Volkshuisvesting
 • gebiedsontwikkeling NOT
  • Regio Twente
   • Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
  • Lid bestuurlijk overleg Netwerkstad
  • Gebiedsontwikkeling NOT
  • Voorzitter Clustercommissie Cogas Cultuurfonds
  • Omgevingsdienst Twente (ODT) Lid van het DB en van het AB
  • Platform Ruimtelijk Domein
  • VNG Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

  Burgemeester Patrick Welman