Automatische incasso

Belastingplichtigen ontvangen van het GBT een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Het totaalbedrag van het aanslagbiljet moet binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald. Een gespreide betaling over tien maandelijkse termijnen is mogelijk. Dit kan echter alleen via automatische incasso. Het is dus niet mogelijk de aanslag zelfstandig in termijnen te betalen, tenzij u een betalingsregeling heeft getroffen. U kunt met behulp van uw DigiD online een betalingsregeling treffen.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl.

Heeft u een aanslag gemeentelijke heffingen ontvangen dan kunt u hiervoor een automatische incasso afgeven. Dit kunt u online doen op de site van het GBT met uw DigiD. Of u wel of geen automatische incasso heeft afgegeven kunt u zien aan het aanslagbiljet. Heeft het aanslagbiljet een acceptgirokaart dan heeft u geen automatische incasso afgegeven.

U kunt ook uw rekeningnummer wijzigen in het digitaal loket van het GBT met uw DigiD als u al een machtiging heeft verstrekt. U moet dan eerst de huidige machtiging stoppen en vervolgens geeft u een nieuwe machtiging af.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl of via telefoonnummer (088) 64 64 809.