Behoefteonderzoek onder woonwagenbewoners


De gemeente Oldenzaal wil graag weten wat de behoefte is van lokale woonwagenbewoners aan een woonwagen en/of woonwagenstandplaats in Oldenzaal. Dit doen wij om ons woonwagen- en standplaatsenbeleid te actualiseren. Om dat goed te kunnen doen is het nodig dat we eerst de behoefte van lokale woonwagenbewoners aan een standplaats in Oldenzaal in beeld brengen. Hiervoor hebben wij een vragenlijst opgesteld.

U bent een lokale woonwagenbewoner als u:
- bent geboren in een woonwagen in Oldenzaal
of
- als u familieleden in de 1e of 2e graad hebt die wonen op een woonwagenlocatie in Oldenzaal. Daaronder vallen dus (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen maar ook grootouders, kleinkinderen, broers en zussen.

Vul dan hier de vragenlijst in


Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Dat kan ook. Haal de vragenlijst dan op tijdens de openingstijden van het stadhuis en lever het formulier daar ook in. 

Zorg ervoor dat u de vragenlijst voor 1 september inlevert.

Hulp nodig bij het invullen?

Heeft u hulp nodig met het invullen van deze vragenlijst? Dan kunt u terecht bij de formulierenservice. U kunt telefonisch een afspraak maken. De formulierenservice is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur, het telefoonnummer is (0541) 57 14 14.

Wat doen we met uw antwoorden?

We hebben de antwoorden nodig om het lokale beleid te actualiseren. De verwachting is dat dit beleid halverwege 2022 wordt aangepast.


In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken. Daarmee verviel de wettelijke verplichting voor een gemeente om een woonwagenlocatie en wachtlijsten in stand te houden. In Oldenzaal is de woonwagenlocatie in de Thij en de Essen blijven bestaan. Hierdoor is er in de gemeente Oldenzaal ook geen wachtlijst meer sinds 1999.

In 2014 is de woonwagencultuur op de lijst van Immaterieel Cultuur Erfgoed Nederland gezet. Door het ministerie van Binnenlandse zaken is in 2018 het beleidskader Woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld. Dit moet binnen de gemeente vertaald worden naar lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid voor Oldenzaal. Tot de vaststelling van dit beleid is het bestaande (toewijzings)beleid van toepassing.

 
Heeft u vragen heeft over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0541) 58 81 11.