Bekendmaking geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Openbare zitting inzake kandidaatstelling

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur heeft de openbare zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden. Hierin werden de volgende zaken besproken:

  • geldigheid van de kandidatenlijsten
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • handhaving van de geplaatste aanduiding
  • het nummeren van de kandidatenlijsten.

In het proces-verbaal vindt u PDFde geldige lijsten en de nummering van de kandidatenlijsten.

Na de openbare zitting van het centraal stembureau is er een beroep bij de Raad van State ingediend. Op basis van het besluit van de Raad van State is de geslachtsaanduiding van kandidaat 10 lijst 3 gecorrigeerd.