Lastenmeter

Met Lokale Lastenmeter kunt u zien hoeveel belasting in Oldenzaal moet worden betaald en waarvoor. U kunt berekenen wat de kosten zijn in uw huidige woonsituatie, maar ook berekenen welke gemeentelijke heffingen u moet betalen als uw woonsituatie verandert. Bijvoorbeeld bij een verhuizing van een huur- naar een koopwoning, een wijziging van gezinssamenstelling of een aanpassing van de WOZ-waarde. De kosten zijn van het bezitten van een hond of het aanbieden van de grijze afvalcontainer zijn ook inzichtelijk via de Lokale Lastenmeter.

Ga naar de Lastenmeter: https://oldenzaal.lokalelastenmeter.nl en maak een berekening.

Bekijk de video Lokale Lastenmeter Oldenzaal van Footsteps.nl op Vimeo.