Berkstraat


De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van Oldenzaal, zowel met de auto als op de fiets. Daarnaast is het een veel gebruikte route voor scholieren. Een veilige inrichting van de straat is van groot belang. Het gedeelte tussen de Ossenmaatstraat en Kastanjestraat is een aantal jaren geleden al vernieuwd. Nu wordt het gedeelte tussen de Kastanjestraat en Spoorstraat aangepakt. Samen werken we aan een bereikbare en veilige Boeskoolstad.


Vernieuwing Berkstraat, tussen Kastanjestraat en Spoorstraat

Dit gedeelte wordt vernieuwd door:

  • vervangen van de bovenste asfaltlagen
  • vervangen bestrating parkeervakken, trottoirs
  • aanbrengen van rode fietssuggestiestroken
  • verhogen van de parkeervakken met een schuine band;

Door de beperkte breedte in dit deel van de straat is het helaas niet mogelijk de straat conform de richtlijnen in te richten. De breedte van de rijbaan, de fietssuggestiestroken maar ook de parkeervakken blijven daardoor smal. PDFBekijk de situatieschets.

NB. Een fietssuggestiestrook is iets anders dan een fietsstrook. Op een fietsstrook mag in beginsel geen ander verkeer komen dan de fiets en er mag ook geen ander verkeer op stoppen of parkeren. Een fietsstrook is te herkennen aan een fietssymbool op de strook. Een fietssuggestiestrook is een gemarkeerde strook op de rijbaan zonder fietssymbool. Al het verkeer mag er, net als de fietser, gebruik van maken en erop stoppen en parkeren. Door de beperkte ruimte in dit gedeelte van de Berkstraat, wordt hier een fietssuggestiestrook aangelegd. De straat lijkt daardoor ook smaller, waardoor automobilisten doorgaans langzamer rijden.

Herinrichting pleintje nabij huisnummers 17 tot en met 35

Het pleintje wordt voorzien van nieuw bestratingsmateriaal en anders ingericht. De bewoners die aan het pleintje wonen zijn uitgenodigd om mee te denken.  

Vervanging verkeerslichten

De bestaande verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat, Spoorstraat, Beatrixstraat, Steenstraat worden vervangen. De nieuwe verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers niet meer tegelijk met de auto’s groen krijgen en buiten de spitsen vaker groen krijgen ten opzichte van de auto’s.

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden starten halverwege september 2021 en duren tot het einde van het jaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid, de panden blijven bereikbaar. Door een goede afstemming en planning wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.   


De werkzaamheden starten halverwege september 2021 en duren tot het einde van het jaar. Onder “Laatste nieuws” houden wij u op de hoogte van de actuele planning.


Bewoners van de Berkstraat en directe omgeving worden door middel van brieven op de hoogte gehouden. Hieronder leest u straks de meest actuele informatie.


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team realisatie, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl.

Volg ons ook op: