Berkstraat


De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van Oldenzaal, zowel met de auto als op de fiets. Daarnaast is het een veel gebruikte route voor scholieren. Een veilige inrichting van de straat is van groot belang. Het gedeelte tussen de Ossenmaatstraat en Kastanjestraat is een aantal jaren geleden al vernieuwd. Nu wordt het gedeelte tussen de Kastanjestraat en Spoorstraat aangepakt. Samen werken we aan een bereikbare en veilige Boeskoolstad.


Vernieuwing Berkstraat, tussen Kastanjestraat en Spoorstraat

Dit gedeelte wordt vernieuwd door:

  • vervangen van de bovenste asfaltlagen
  • vervangen bestrating parkeervakken, trottoirs
  • aanbrengen van rode fietssuggestiestroken
  • verhogen van de parkeervakken met een schuine band;

Door de beperkte breedte in dit deel van de straat is het helaas niet mogelijk de straat conform de richtlijnen in te richten. De breedte van de rijbaan, de fietssuggestiestroken maar ook de parkeervakken blijven daardoor smal. PDFBekijk de situatieschets.

NB. Een fietssuggestiestrook is iets anders dan een fietsstrook. Op een fietsstrook mag in beginsel geen ander verkeer komen dan de fiets en er mag ook geen ander verkeer op stoppen of parkeren. Een fietsstrook is te herkennen aan een fietssymbool op de strook. Een fietssuggestiestrook is een gemarkeerde strook op de rijbaan zonder fietssymbool. Al het verkeer mag er, net als de fietser, gebruik van maken en erop stoppen en parkeren. Door de beperkte ruimte in dit gedeelte van de Berkstraat, wordt hier een fietssuggestiestrook aangelegd. De straat lijkt daardoor ook smaller, waardoor automobilisten doorgaans langzamer rijden.

Herinrichting pleintje nabij huisnummers 17 tot en met 35

Het pleintje wordt voorzien van nieuw bestratingsmateriaal en anders ingericht. De bewoners die aan het pleintje wonen zijn uitgenodigd om mee te denken.  

Vervanging verkeerslichten

De bestaande verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat, Spoorstraat, Beatrixstraat, Steenstraat worden vervangen. De nieuwe verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers niet meer tegelijk met de auto’s groen krijgen en buiten de spitsen vaker groen krijgen ten opzichte van de auto’s.

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden starten halverwege september 2021 en duren tot het einde van het jaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid, de panden blijven bereikbaar. Door een goede afstemming en planning wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.   


De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 13 september 2021. De datum is nog enigszins onder voorbehoud. Het werk wordt uitgevoerd in twee fasen.

Fase 1

De eerste fase betreft het vernieuwen van de verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat – Steenstraat – Beatrixstraat – Spoorstraat. Ook worden de bovenste asfaltlagen vervangen en wordt een groot deel van het omliggend trottoir vernieuwd. Hiervoor wordt het kruispunt grotendeels afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het verkeer in de richting Spoorstraat – Beatrixstraat (en vice versa) kan vrijwel tijdens deze hele fase gebruik maken van deze route, met behulp van tijdelijke verkeerslichten (zie kaartje hieronder). Er wordt een (hoofd)omleidingsroute ingesteld voor het doorgaand verkeer (via de Eektestraat) en kortere omleidingsroutes voor het lokale verkeer.

afbeelding_berkstraat

Fase 2

De tweede fase betreft de vernieuwing van de rijbaan, parkeervakken en trottoirs in het gedeelte van de Berkstraat gelegen tussen de Populierstraat en de Kastanjestraat. Hiervoor wordt het wegvak afgesloten en een omleidingsroute ingesteld. De aannemer Twents Weg- en Waterbouw b.v., stuurt, voordat de werkzaamheden beginnen, een brief aan de aanwonenden en aanliggende bedrijven. Daarin staat informatie over de bereikbaarheid en de planning. Ook staan daarin de contactpersonen met wie contact kan worden opgenomen bij vragen. 

De werkzaamheden duren ongeveer 3 á 4 weken per fase.


Onder ‘Planning en agenda’ vindt u de startdatum en informatie over de fasering van de werkzaamheden.

(tekst 8 juli 2021)


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team realisatie, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl.

Volg ons ook op: