Berkstraat


De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van Oldenzaal, zowel met de auto als op de fiets. Daarnaast is het een veel gebruikte route voor scholieren. Een veilige inrichting van de straat is van groot belang. Het gedeelte tussen de Ossenmaatstraat en Kastanjestraat is een aantal jaren geleden al vernieuwd. Nu wordt het gedeelte tussen de Kastanjestraat en Spoorstraat aangepakt. Samen werken we aan een bereikbare en veilige Boeskoolstad.

 

 


Vernieuwing Berkstraat, tussen Kastanjestraat en Spoorstraat

Dit gedeelte wordt vernieuwd door:

  • vervangen van de bovenste asfaltlagen
  • vervangen bestrating parkeervakken, trottoirs
  • aanbrengen van rode fietssuggestiestroken
  • verhogen van de parkeervakken met een schuine band;

Door de beperkte breedte in dit deel van de straat is het helaas niet mogelijk de straat conform de richtlijnen in te richten. De breedte van de rijbaan, de fietssuggestiestroken maar ook de parkeervakken blijven daardoor smal. PDFBekijk de situatieschets.

NB. Een fietssuggestiestrook is iets anders dan een fietsstrook. Op een fietsstrook mag in beginsel geen ander verkeer komen dan de fiets en er mag ook geen ander verkeer op stoppen of parkeren. Een fietsstrook is te herkennen aan een fietssymbool op de strook. Een fietssuggestiestrook is een gemarkeerde strook op de rijbaan zonder fietssymbool. Al het verkeer mag er, net als de fietser, gebruik van maken en erop stoppen en parkeren. Door de beperkte ruimte in dit gedeelte van de Berkstraat, wordt hier een fietssuggestiestrook aangelegd. De straat lijkt daardoor ook smaller, waardoor automobilisten doorgaans langzamer rijden.

Herinrichting pleintje nabij huisnummers 17 tot en met 35

Het pleintje wordt voorzien van nieuw bestratingsmateriaal en anders ingericht. De bewoners die aan het pleintje wonen zijn uitgenodigd om mee te denken.  

Vervanging verkeerslichten

De bestaande verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat, Spoorstraat, Beatrixstraat, Steenstraat worden vervangen. De nieuwe verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers niet meer tegelijk met de auto’s groen krijgen en buiten de spitsen vaker groen krijgen ten opzichte van de auto’s.

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden starten op 11 oktober 2021 en duren tot het einde van het jaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid, de panden blijven bereikbaar. Door een goede afstemming en planning wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.   


Op maandag  8 november starten de werkzaamheden aan het kruispunt Berkstraat/Steenstraat/Beatrixstraat/Spoorstraat. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. 

We gaan de verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat/Steenstraat/Beatrixstraat/Spoorstraat vervangen, omdat de huidige verkeerslichten verouderd zijn. De fietsers krijgen straks niet meer tegelijk met de auto’s groen en buiten de spits krijgen fietsers vaker groen. Door de nieuwe instellingen wordt de doorstroming beter en het kruispunt veiliger. Ook vervangen we de bovenste asfaltlagen en vernieuwen we een groot deel van het omliggend trottoir. Hiervoor sluiten we het kruispunt grotendeels voor het doorgaand verkeer. Het verkeer in de richting Spoorstraat – Beatrixstraat (en vice versa) kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van deze route met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Het overig verkeer wordt omgeleid.

In de eerste fase van dit project is de Berkstraat, tussen de Populierstraat en de Kastanjestraat, aangepakt. Dit gedeelte is veiliger gemaakt door de aanleg van fietssuggestiestroken. Verder zijn de rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs vernieuwd.

Op onderstaande tekening staat de omleidingsroute.

Fasering werkzaamheden Berkstraat

 


De werkzaamheden aan de Berkstraat zijn vrijwel gereed. Op 8 november starten we met de werkzaamheden aan het kruispunt Berkstraat/Steenstraat/Beatrixstraat/Spoorstraat. Meer informatie hierover staat hierboven onder Planning en agenda.’


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team realisatie, telefoon (0541) 58 81 11, e-mail: info@oldenzaal.nl.

Volg ons ook op:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel.

afbeelding_logo_overijssel