Beste Oldenzalers

28 december 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Beste inwoners van Oldenzaal,

Nog even en dan sluiten we het jaar 2023 af. Een moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.

Het was een boeiend jaar waarin de maatschappelijke en economische uitdagingen alsmaar groter zijn geworden. In deze tijd is niet voor iedereen een fatsoenlijk huis, een baan en een goede gezondheid vanzelfsprekend. Ook niet iedereen voelt zich helaas gehoord en gezien. Het lijkt dan ook dat de kloof tussen mensen steeds groter wordt. Dat zien we wereldwijd maar ook dichtbij huis. Gelukkig heb ik het afgelopen jaar mooie en hartverwarmende gesprekken gehad met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere organisaties. Dit maakte keer op keer indruk op me. Het is dan de verbondenheid die ik in onze stad voel. En die verbinding ontstaat niet vanzelfsprekend, maar vraagt continue aandacht van ons allemaal. Juist in deze tijd is begrip en respect voor elkaars standpunten hard nodig. We kunnen de wereldproblemen niet oplossen, maar we kunnen wel in onze stad de goede dingen doen die elkaar helpen.

En dat proberen we als stadsbestuur elke dag te doen. We werken hard aan onze ambities om van de stad een nog fijner en veiliger plek te maken om te wonen, werken en recreëren. Waar een mooie toekomst is weggelegd, voor nu en richting 2040. Want ik vind het heel belangrijk dat we samen nadenken over onze toekomst. Veel Oldenzalers hebben hun inbreng al gegeven over Oldenzaal2040. Bedankt daarvoor! Samen geven we zo richting aan de toekomst van onze stad.

Laten we dus samenwerken om de uitdagingen aan te gaan en Oldenzaal nog sterker en hechter te maken. Veerkrachtig, ondernemend, creatief en met een warm hart voor elkaar. Zo kennen we elkaar en zo herkennen we de echte Boeskool. Laten we trots zijn op elkaar en op onze mooie stad, de Glimlach van Twente!

Ik hoop dat 2024 een jaar wordt waarin u uw dromen en ambities kunt realiseren. Ik kijk ernaar uit u in het nieuwe jaar weer te zien. En wens u namens het stadsbestuur een hele fijne en veilige jaarwisseling en een gelukkig, maar vooral gezond 2024.

Alle goeds voor het komende jaar! Good goan!

Namens het stadsbestuur,

Patrick Welman