destination-plan iconBestemmingsplan Begraafplaats Schipleidelaan - Groote Veld

Met ingang van 14 februari 2024 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Begraafplaats Schipleidelaan - Groote Veld” gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel ten zuiden van de Gammelkerstraat ter hoogte van de bestaande grafheuvels. Het plan regelt de aanpassing van de bestemming. Binnen de bestemming bos wordt er met een functieaanduiding “natuurbegraven” mogelijk gemaakt dat er kan worden natuur-begraven.

Inzagetermijn

Vanaf 14 februari 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 26 maart 2024 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan ook via a.azimi@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen. Ook  kunt u het plan bekijken via  www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0173. BP16054-va01.