default iconBestemmingsplan "Overesweg 6"

Met ingang van 7 juni 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “omgeving Overesweg 6” gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op percelen aan de noordkant van Oldenzaal tussen de Overesweg, Tankenbergstraat en de Denekamperstraat. Het plan voorziet in de mogelijkheid om vijf nieuwe woningen te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet ook in een ontsluiting op de Tankenbergstraat.

Inzagetermijn

Vanaf 7 juni 2023 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 18 juli 2023 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan ook via n.latka@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl 

Inzien van de stukken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via n.latka@oldenzaal.nl, of via telefoon (054) 58 81 11.
 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier