default iconBestemmingsplan “Recreatieterrein De Paardebloem"

Vastgesteld bestemmingsplan “Recreatieterrein De Paardebloem”

Met ingang van 5 april 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Recreatieterrein De Paardebloem” gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een agrarische bestemming naar een verblijfsrecreatieve bestemming. Het metaalbewerkingsbedrijf is in de nieuwe bestemmingsregeling als nevenactiviteit opgenomen.

Inzagetermijn

Vanaf 5 april 2023 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 16 mei 2023 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van zes weken dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan inzien

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan ook via n.latka@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0173.BP16053-va01.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier