De rekenkamercommissie

Wat is de rekenkamercommissie?

De gemeente Oldenzaal heeft een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Dinkelland en Losser. Er kunnen dus gezamenlijke onderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente. Deze onafhankelijke commissie maakt voor alle inwoners van Oldenzaal en voor de gemeenteraad zichtbaar hoe de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Worden alle doelen in dit beleid bereikt?  Heeft het beleid het gewenste effect? Is het in overeenstemming met alle regels en besluiten? Zijn de uitgaven acceptabel? Dit moet gecontroleerd worden en dat doet de rekenkamer.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen.

De commissie bestaat uit drie leden: 

  • de heer drs. G.H.A.M. Lohuis (Fons)  Lohuis (voorzitter)
  • mevrouw dr. E.G. (Erie) Tanja (lid)
  • de heer M. Loman (Mike) Loman (lid)
     

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris:

  • mevrouw E. (Els) Meerenburgh

De commissie vraagt fracties, raadsleden en burgers om mogelijke onderwerpen voor onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderwerp moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

  • Het onderwerp is maatschappelijk, politiek en/of financieel belangrijk.
  • Er is een onderbouwd vermoeden dat er bij de uitvoering iets niet in orde is, met risico op ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
  • Een  onderzoek door de rekenkamercommissie moet meerwaarde hebben.
  • Het onderzoek moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

Openbaarheid

De onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente onder het tabblad bestuur. Daar zijn ook de jaarplannen en de jaarverslagen te vinden.

De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van Oldenzaal. U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Heeft u een suggestie voor de rekenkamerkamercommissie neem via de griffie van uw gemeente contact op met de rekenkamercommissie. U kunt de griffie bereiken: