De rekenkamercommissie

Wat is de rekenkamercommissie?

De gemeente Oldenzaal heeft een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Dinkelland en Losser. Er kunnen dus gezamenlijke onderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente. Deze onafhankelijke commissie maakt voor alle inwoners van Oldenzaal en voor de gemeenteraad zichtbaar hoe de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Worden alle doelen in dit beleid bereikt?  Heeft het beleid het gewenste effect? Is het in overeenstemming met alle regels en besluiten? Zijn de uitgaven acceptabel? Dit moet gecontroleerd worden en dat doet de rekenkamer.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen.

De commissie bestaat uit drie leden: 

 • de heer drs. G.H.A.M. Lohuis (Fons)  Lohuis (voorzitter)
 • mevrouw dr. E.G. (Erie) Tanja (lid)
 • de heer M. Loman (Mike) Loman (lid)

                                                        v.l.n.r.: Mike Loman, Erie Tanja, Fons Lohuis

Onderstaand stellen de leden zichzelf voor:

 • Fons Lohuis, geboren in Ootmarsum (1950), gehuwd, 2 kinderen, woonachtig in Zenderen. Twents Carmellyceum Oldenzaal, HBO sociaal-maatschappelijk werk Enschede , militaire dienst , Universiteit Nijmegen, staats- en bestuursrecht/bestuurskunde(1980). Gemeenten Borne en Hengelo, docent staats- en bestuursrecht Saxion Hogescholen, secretaris Raad van Bestuur/hoofd stafbureau Saxion Hogescholen, concernstaf gemeente Enschede, programmamanager team Economie Regio Twente. Motivatie voor het rekenkamerwerk is het versterken van het functioneren van de lokale overheid.

 

 • Mijn naam is Erie Tanja. Sinds juni 2019 heb ik zitting in de nieuw gevormde rekenkamercommissie van de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Ik ben 38 jaar oud en woon met mijn man en twee kinderen in Utrecht. Mijn binding met de regio komt door mijn schoonfamilie, die in Losser en andere delen van Twente woont. In mijn werk heb ik mij als beleidsmaker en onderzoeker bezig gehouden met het functioneren van het lokaal bestuur en de lokale democratie. In de rekenkamercommissie kan ik een bijdrage leveren aan het lokaal bestuur op een manier die bij mij past. In het dagelijks leven werk ik als adviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

 • Ik ben Mike Loman, ik ben 47 jaar oud en woon met mijn vrouw en drie dochters in Ootmarsum. Al meer dan 15 jaar ben ik werkzaam in het lokaal bestuur, eerst als ambtenaar bij de gemeente Sittard-Geleen, vervolgens als adviseur bij Deloitte Consultancy en sinds eind 2017 als zelfstandig adviseur. Tijdens mijn jaren als adviseur heb ik veel ervaring opgedaan met het doen van onderzoek, waaronder ook het uitvoeren van rekenkamer, en adviezen bij gemeenten. Mijn motivatie om zitting te nemen in de rekenkamercommissie is mijn betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Ik wil graag mijn kennis en kunde inzetten in een maatschappelijke relevante functie in de regio waar ik woon.

 

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris:

 • mevrouw E. (Els) Meerenburgh

De commissie vraagt fracties, raadsleden en burgers om mogelijke onderwerpen voor onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderwerp moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

 • Het onderwerp is maatschappelijk, politiek en/of financieel belangrijk.
 • Er is een onderbouwd vermoeden dat er bij de uitvoering iets niet in orde is, met risico op ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
 • Een  onderzoek door de rekenkamercommissie moet meerwaarde hebben.
 • Het onderzoek moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

Openbaarheid

De onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente onder het tabblad bestuur. Daar zijn ook de jaarplannen en de jaarverslagen te vinden.

De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van Oldenzaal. U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Heeft u een suggestie voor de rekenkamerkamercommissie neem via de griffie van uw gemeente contact op met de rekenkamercommissie. U kunt de griffie bereiken: