Onderscheidingen

Inwoners en organisaties van de gemeente Oldenzaal die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dit kunnen Koninklijke of gemeentelijke onderscheidingen zijn. Op deze pagina vindt u alle onderscheidingen op een rijtje.

Predicaat Koninklijk

De Koning kan het predicaat Koninklijk verlenen. Bijvoorbeeld aan een organisatie van landelijke betekenis of als een organisatie 100 jaar of langer bestaat.

Lees verder

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees verder

Koninklijke erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen of aan sportverenigingen.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding, het lintje, wordt uitgereikt aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de Oldenzaalse samenleving.

Lees verder

Ereburger

Het ereburgerschap wordt verleend aan iemand die zich in uitzonderlijke mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de Oldenzaalse gemeenschap.

Lees verder

Erepenning

De erepenning in zilver of goud wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, verenigingen of stichtingen. 

Lees verder

Kinderlintje

 Een kinderlintje is een officiële beloning voor een bijzondere prestatie door een kind.

Lees verder

Prominentenpark

Aan de Griekenlandlaan vindt u het Prominentenpark. Bomen als blijvend blijk van waardering voor bijzondere Oldenzalers.

Lees verder