Evelien Zinkweg-Ankone (VVD)

Profielfoto Evelien Zinkweg-Ankone
Wethouder

  @eczinkweg

 • financiën
 • economische zaken
 • inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • vrijetijdseconomie
 • duurzaamheid
 • afval en milieu
 • onderhoud openbare ruimte
 • dierenwelzijn
 • Platform Financieel Domein - VNG Overijssel
 • Regio Twente
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken
  • Lid en vice-voorzitter van portefeuilleberaad Middelen
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Twence BV
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Twente Milieu NV
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Cogas Holding NV
 • Enexis
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Enexis Holding NV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Vordering op Enexis BV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Essent Milieu Holding BV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Cross Border Lease Vennootschap BV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Claim staat Vennootschap BV
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Extra zekerheid Vennootschap BV
 • Lid algemene ledenvergadering Vegann (vereniging van gemeenten aandeelhouders Essent binnen Noord Nederland)
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Sport Oldenzaal BV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Werkprojecten Oldenzaal
 • Commissie Regionaal Overleg Twente Airport

Alida Renkema
(m.u.v. portefeuille financiën  → Rob Christenhusz)