Onderzoek kandidatenlijsten

Alle politieke partijen hebben hun kandidatenlijsten ingeleverd. Deze werden op 1 februari, een dag na de kandidaatstelling, door het centraal stembureau onderzocht op eventuele verzuimen. Dit gebeurde in een niet openbare zitting. Er zijn geen herstelbare verzuimen geconstateerd. Het PDFproces-verbaal van de niet-openbare zitting van het centraal stembureau ligt ook ter inzage in het stadhuis.