Stemmen bij volmacht

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u naar de stembus voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen. Hieronder leest u meer over wat te doen bij verlies van uw stempas, stemmen in een andere gemeente en het stemmen bij volmacht.

Stempas verloren?

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of heeft u uw stempas verloren? Dan kunt u bij de gemeente Oldenzaal, mits u op de dag van kandidaat woonachtig was in de gemeente Oldenzaal, een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel via Digi-D als mondeling bij de publieksbalie van het stadhuis. Een aanvraag via Digid-D kan tot uiterlijk 19 maart ingediend worden. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij een mondelinge aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Vervangende stempas aanvragen

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Het is bij deze verkiezingen toegestaan om uw stem uit te brengen in een andere gemeente in de provincie Overijssel. Een stem voor het waterschap Vechtstromen kunt u allen uitbrengen in een gemeente die valt onder dit waterschap. Dit kan praktisch zijn als u elders in de provincie die dag verplichtingen heeft. U heeft hiervoor een speciale kiezerspas nodig die u op drie manieren kunt aanvragen:

Schriftelijke aanvraag

 • Bij de publieksbalie van het stadhuis kunt u een formulier ophalen om een verzoek in te dienen om in een andere gemeente in de provincie aan de stemming te mogen deelnemen (verzoek om een kiezerspas);
 • Dit verzoek, evenals de stempas (indien al in uw bezit) moeten uiterlijk dinsdag 15 maart 2019 door u worden ingediend bij uw gemeente;
 • Bij inwilliging krijgt u een kiezerspas toegestuurd.

Mondelinge aanvraag

 • Een mondeling verzoek kan uiterlijk tot 19 maart 2019 tot 12.00 uur persoonlijk bij de gemeente worden ingediend. U kunt dit doen bij de publieksbalie van het stadhuis. De toegestuurde stempas moet worden ingeleverd, neemt u die dus graag mee.
 • Bij inwilliging van het verzoek krijgt u een kiezerspas uitgereikt.

Aanvraag via Digi-D

kiezerspas aanvragen

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer aan u is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. En een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen

Stemmen bij volmacht

Het is bij deze verkiezingen toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

 • De gemachtigde moet op 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd;
 • De gemachtigde moet in dezelfde provincie als de kiezer geregistreerd staan;
 • De gemachtigde moet woonachtig zijn in een gemeente die valt onder het waterschap Vechtstromen;
 • Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen;
 • De volmacht stem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

U kunt een volmachtiging op twee manieren regelen:

1. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij de publieksbalie van het stadhuis is een formulier verkrijgbaar waarmee u een verzoek in kunt dienen om bij volmacht te mogen stemmen;
 • Dit verzoek moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 worden ingediend door de kiezer;
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.

2. Machtiging door overdracht van de stempas

 • De kiezer kan een andere kiezer voor hem/ haar laten stemmen door het formulier op de stempas in te vullen en laat de kaart door de gemachtigde ondertekenen;
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over;
 • De kiezer geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

 

Meer informatie?

Hebt u vragen over dit onderwerp? Wij beantwoorden ze graag. Neem contact op met ons team verkiezingen: verkiezingen@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.