Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd;
  • De gemachtigde moet in Nederland als kiezer geregistreerd staan;
  • De gemachtigde moet woonachtig zijn in Nederland;
  • Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen;
  • De volmacht stem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

U kunt een volmachtiging op twee manieren regelen.

Machtiging door schriftelijke aanvraag

Bij de publieksbalie van het stadhuis is een formulier verkrijgbaar waarmee u een verzoek in kunt dienen om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt PDFhet formulier ook downloaden

Dit verzoek moet worden ingediend door de kiezer. U kunt dit tot uiterlijk 5 werkdagen vóór de verkiezingen voor digitaal of schriftelijk aanvragen. Aan de balie kunt u terecht tot 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de verkiezingen. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.

Machtiging door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)

  • U kunt een andere kiezer voor u laten stemmen door het formulier op de stempas in te vullen en de kaart door de gemachtigde te laten ondertekenen; 
  • U draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over;
  • Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont;
  • U geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij beantwoorden ze graag. Neem contact op met ons team verkiezingen: verkiezingen@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.