Stemmen in een andere gemeente

Als u  in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd. U kunt uitsluitend zelf met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.

U kunt de kiezerspas op drie manieren aanvragen.

Online aanvragen met DigiD

Als u online de aanvraag doet voor een kiezerspas, dan moet uw verzoek uiterlijk 5 werkdagen vóór de verkiezingen bij de gemeente zijn ingediend.

Aanvragen kiezerspas

Schriftelijke aanvraag

  • Bij de publieksbalie van het stadhuis kunt u een formulier ophalen om een verzoek in te dienen om in een andere gemeente in Nederland aan de stemming te mogen deelnemen (verzoek om een kiezerspas);
  • Dit verzoek, evenals de stempas (indien al in uw bezit) moet uiterlijk 5 werkdagen vóór de verkiezingen bij de gemeente zijn ingediend.
  • Bij inwilliging krijgt u een kiezerspas toegestuurd.

Mondelinge aanvraag

  • Een mondeling verzoek kan uiterlijk tot 12.00 uur op de werkdag vóór de verkiezing persoonlijk bij de gemeente worden ingediend. U kunt dit doen bij de publieksbalie van het stadhuis. De toegestuurde stempas moet worden ingeleverd, neemt u die dus graag mee.
  • Bij inwilliging van het verzoek krijgt u een kiezerspas uitgereikt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij beantwoorden ze graag. Neem contact op met ons team verkiezingen: verkiezingen@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.