Bijstand voor zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandigen. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen ervoor in aanmerking komen. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie. Bij de uitvoering van de regelingen voor zelfstandigen heeft de gemeente Oldenzaal de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) ingeschakeld. Deze organisatie is een organisatie voor advisering en uitvoering van de zelfstandigenregelingen voor diverse gemeenten in Twente en de Achterhoek. Het ROZ richt zich op een kwalitatief goede uitvoering en een betere benutting van de regelgeving.

Coronacrisis

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Meer informatie

Voor een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit het Bbz kunt u een afspraak maken. U kunt ook het contactformulier via de website van het ROZ invullen. Meer informatie vindt u ook op de website www.rozgroep.nl.

ROZ
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

telefoon (074) 241 51 00
email info@rozgroep.nl