Bijstand voor zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandigen. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen ervoor in aanmerking komen. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie. Bij de uitvoering van de regelingen voor zelfstandigen heeft de gemeente Oldenzaal de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) ingeschakeld. Deze organisatie is een organisatie voor advisering en uitvoering van de zelfstandigenregelingen voor diverse gemeenten in Twente en de Achterhoek. Het ROZ richt zich op een kwalitatief goede uitvoering en een betere benutting van de regelgeving.

 

Voor een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit het Bbz kunt u een afspraak maken. U kunt ook het contactformulier via de website van het ROZ invullen. Meer informatie vindt u ook op de website www.rozgroep.nl.

ROZ
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

telefoon (074) 241 51 00
email info@rozgroep.nl