Boeskoolhart

De stad is van ons allemaal en de binnenstad vormt daarbinnen het trotse hart van onze samenleving. Graag willen we onze inwoners aan het roer zetten om te bepalen hoe we onze binnenstad vorm kunnen geven. Het gaat dan vooral om het creëren van een aantrekkelijke en bruisende binnenstad, waarbij we de beleving van bezoekers en inwoners centraal stellen. En wie kunnen dat nu beter bepalen dan de bezoekers en inwoners zelf?

Een belangrijke actie uit het binnenstadplan ‘Boeskoolhart, boost jouw binnenstad’ was om naar de samenwerking in de binnenstad te kijken. Momenteel werken verschillende partners met elkaar, maar ook naast elkaar, aan het aantrekkelijk maken en de promotie van Oldenzaal. Vanuit de binnenstadavonden is de suggestie gedaan om die samenwerking te verbeteren. Het college heeft hiervoor voor de zomer om advies gevraagd.

Het advies is inmiddels uitgebracht en het college heeft besloten om het advies te onderschrijven en met partners in de stad te bespreken. Geadviseerd wordt om met een nieuwe organisatie te starten. Deze nieuwe organisatie krijgt taken op het gebied van de promotie en marketing van Oldenzaal, evenementencoördinatie en citymanagement. De nieuwe organisatie zou een bestuur moeten krijgen waarin vertegenwoordigers van de binnenstad, evenementen, cultuur, het Hulsbeek en de meubelbranche plaats nemen. Verder wordt voorgesteld om een kwartiermaker aan te stellen, die deze nieuwe organisatie gaat opzetten. Zodra de nieuwe organisatie staat, kan het bestuur een directeur aanstellen, die deze nieuwe organisatie verder uitbouwt.

Download:

Alle opgehaalde allianties en ideeën tijdens ‘Boeskoolhart, boost jouw binnenstad’ zijn uitgewerkt naar concrete acties voor 2019 en 2020 en vormen de uitvoeringsagenda ‘Binnenstad Oldenzaal’. De acties zijn bedacht door ondernemers, inwoners, gemeente en andere partners in de stad. Voor de uitvoering van de acties is de samenwerking tussen die partijen ook weer van belang; de uitvoeringsagenda is een actielijst die alle binnenstadpartners samen gaan uitvoeren. En dus is het van belang om samen per actie te bekijken wie die gaat uitvoeren en wat daar voor nodig is. Een eerste informatieavond vond plaats op 1 oktober 2019. De complete lijst is later dit jaar na te lezen op www.boeskoolhart.nl ook de voortgang wordt daar bijgehouden.

Download:

Drie maanden lang werkten inwoners, ondernemers en partners uit onze stad mee aan binnenstadsplan Boeskoolhart. Onder het motto "Boost je binnenstad" leverden de brainstormavond, ideeënkaravaan en twee verdiepingssessies mooie ideeën en concrete samenwerkingsverbanden op. Alle input is uitgewerkt tot een binnenstadsplan. De verdiepingssessies hebben tot nu toe 12 allianties opgeleverd. Die variëren van de organisatie van een Food & Fashion event tot een digitaal platform voor binnenstad ondernemers en het inrichten van een kunststraatje. De allianties zijn opgenomen in het aanbiedingsrapport voor de gemeenteraad. Hieronder kunt u twee documenten downloaden: het binnenstadsplan en een opsomming van alle ideeën. Wilt u een idee oppakken? Neem dan contact met ons op!

Download:

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Mirjan Klok (procesmanager Binnenstad)


Wat speelt er nog meer in de binnenstad? U vindt alle informatie in het overzicht van alle projecten in de binnenstad.