Boeskoolhart

De stad is van ons allemaal en de binnenstad vormt daarbinnen het trotse hart van onze samenleving. Graag willen we onze inwoners aan het roer zetten om te bepalen hoe we onze binnenstad vorm kunnen geven. Het gaat dan vooral om het creëren van een aantrekkelijke en bruisende binnenstad, waarbij we de beleving van bezoekers en inwoners centraal stellen. En wie kunnen dat nu beter bepalen dan de bezoekers en inwoners zelf?

 

Onder de naam Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad, nodigen we alle inwoners en partners van onze stad uit die een bijdrage willen leveren aan het binnenstadsplan. Boeskoolhart is een plan dat vooral door de inwoners van Oldenzaal wordt opgesteld. In het coalitieprogramma 2018-2022 vormt dit binnenstadsplan een belangrijk speerpunt.

Op verschillende momenten kunt u een bijdrage leveren:

20 november 2018: brainstormavond

Op basis van vier thema’s kunt u op creatieve en verrassende wijze uw ideeën inbrengen tijdens de werksessie. De thema’s zijn:

  • Creatief ondernemerschap
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Groene en duurzame binnenstad
  • Sfeer, evenementen en cultuur


Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: voormalig ABN-Amro gebouw aan het Plechelmusplein
Aanmelden is niet nodig.

24 tot en met 30 november 2018: ideeënkaravaan

In deze week ziet u op een aantal momenten onze ideeënkaravaan door de binnenstad trekken. U kunt uw ideeën voor een aantrekkelijke binnenstad ter plekke doorgeven aan deze groep enthousiaste co-creatieleden. Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor de momenten waarop wij aanwezig zijn in de stad.

15 of 16 januari 2019: verdiepingssessie co-creatie

De co-createurs gaan opnieuw met elkaar in gesprek over de vier thema’s. Verdere uitdieping van alle ideeën staat dan centraal, zodat uiteindelijk gekomen kan worden tot een gedragen binnenstadsplan.

maart 2019: besluitvorming raad

De inwoners en partners van de stad dragen Boeskoolhart voor aan de raad. De raadsleden krijgen dan van onze stad de vraag om uitvoering te geven aan het plan.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Denise Dercksen