Boeskoolhart

De stad is van ons allemaal en de binnenstad vormt daarbinnen het trotse hart van onze samenleving. Graag willen we onze inwoners aan het roer zetten om te bepalen hoe we onze binnenstad vorm kunnen geven. Het gaat dan vooral om het creëren van een aantrekkelijke en bruisende binnenstad, waarbij we de beleving van bezoekers en inwoners centraal stellen. En wie kunnen dat nu beter bepalen dan de bezoekers en inwoners zelf?

 

Onder de naam Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad, nodigen we alle inwoners en partners van onze stad uit die een bijdrage willen leveren aan het binnenstadsplan. Boeskoolhart is een plan dat vooral door de inwoners van Oldenzaal wordt opgesteld. In het coalitieprogramma 2018-2022 vormt dit binnenstadsplan een belangrijk speerpunt.

Op verschillende momenten kunt u een bijdrage leveren:

1e brainstormavond geweest

Op 20 november 2018 heeft de eerste brainstormavond plaatsgevonden.
Op basis van vier thema’s hebben inwoners op creatieve en verrassende wijze uw ideeën ingebracht tijdens de werksessie. De thema’s waren:

  • Creatief ondernemerschap
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Groene en duurzame binnenstad
  • Sfeer, evenementen en cultuur

24 tot en met 30 november 2018: ideeënkaravaan

In deze week is op een aantal momenten onze ideeënkaravaan door de binnenstad getrokken. Bezoekers van ons stadscentrum hebben hun ideeën voor een aantrekkelijke binnenstad ter plekke doorgeven aan deze karavaan.

22 en 29 januari 2019: verdiepingssessies

Inwoners, ondernemers en partners gaan opnieuw met elkaar in gesprek over de vier thema’s. We blikken kort terug op de opbrengst van de eerste avond en gaan vervolgens met een thema aan het werk. U gaat allianties smeden, ideeën concretiseren en beoordelen of iets onderdeel kan gaan uitmaken van een groter geheel. Kortom, we brengen Boeskoolhart tot leven!

Verdiepingssessie 1 vindt plaats op 22 januari. U werkt dan mee aan de thema’s ‘Sfeer, evenementen en cultuur’ en ‘Bereikbaarheid en parkeren’.
Locatie: JW Racerhuis, Marktstraat 15

Verdiepingssessie 2 vindt plaats op 29 januari. U gaat dan aan de slag met de thema’s ‘Creatief ondernemerschap’ en ‘Groene en duurzame binnenstad’.
Locatie: De Tijd, Driehoek 52

Beide avonden vinden op een andere locatie in de binnenstad plaats. Op dit moment is nog niet bekend wat deze locaties zijn. Tijdstip:  van 19.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

maart 2019: besluitvorming raad

De inwoners en partners van de stad dragen Boeskoolhart voor aan de raad. De raadsleden krijgen dan van onze stad de vraag om uitvoering te geven aan het plan.

Evenementen zorgen voor sfeer en een bruisende binnenstad! We hebben veel, maar wat kan er anders en beter? Wat hebben we nodig om de binnenstad te verbeteren op het gebied van evenementen en cultuur? De resultaten van de themasessie Evenementen & Cultuur vind je samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen1_edit.jpg

Om de binnenstad aantrekkelijk en bruisend te maken, hebben we creatieve ondernemers nodig. En die zijn er volop! Kijk welke ideeën de Boeskoolharters samen bedachten om de binnenstad te verbeteren. De resultaten van de themasessie Creatief ondernemerschap vind je samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen2_edit.jpg

Een groene en duurzame binnenstad zorgt voor een prettige sfeer in de binnenstad. Maar wat is dan groen? En waar bestaan duurzame elementen uit? De resultaten van de themasessie Groene & Duurzame binnenstad vind je samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen3_edit.jpg

Een bruisende en aantrekkelijke binnenstad moet optimaal bereikbaar zijn, voor iedereen en voor elk vervoersmiddel. Hoe denken onze Boeskoolharters over de bereikbaarheidsoplossingen? En over parkeren? De resultaten van de themasessie Bereikbaarheid & Parkeren vind je samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen4_edit.jpg

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Denise Dercksen