Boeskoolhart

De stad is van ons allemaal en de binnenstad vormt daarbinnen het trotse hart van onze samenleving. Graag willen we onze inwoners aan het roer zetten om te bepalen hoe we onze binnenstad vorm kunnen geven. Het gaat dan vooral om het creëren van een aantrekkelijke en bruisende binnenstad, waarbij we de beleving van bezoekers en inwoners centraal stellen. En wie kunnen dat nu beter bepalen dan de bezoekers en inwoners zelf?

 

Onder de naam Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad, nodigen we alle inwoners en partners van onze stad uit die een bijdrage willen leveren aan het binnenstadsplan. Boeskoolhart is een plan dat vooral door de inwoners van Oldenzaal wordt opgesteld. In het coalitieprogramma 2018-2022 vormt dit binnenstadsplan een belangrijk speerpunt.

Op verschillende momenten kunt u een bijdrage leveren:

1e brainstormavond geweest

Op 20 november 2018 heeft de eerste brainstormavond plaatsgevonden.
Op basis van vier thema’s hebben inwoners op creatieve en verrassende wijze uw ideeën ingebracht tijdens de werksessie. De thema’s waren:

  • Creatief ondernemerschap
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Groene en duurzame binnenstad
  • Sfeer, evenementen en cultuur

24 tot en met 30 november 2018: ideeënkaravaan

In deze week is op een aantal momenten onze ideeënkaravaan door de binnenstad getrokken. Bezoekers van ons stadscentrum hebben hun ideeën voor een aantrekkelijke binnenstad ter plekke doorgeven aan deze karavaan.

22 en 29 januari 2019: verdiepingssessies

Inwoners, ondernemers en partners zijn opnieuw met elkaar in gesprek gegaan over de vier thema’s. Er zijn maar liefst 12 allianties gesmeed waarmee we ons Boeskoolhart tot leven kunnen brengen!
Deze allianties en ideeën hebben een plek gekregen in het binnenstadsplan. Deze is onder het tabblad Binnenstadsplan Boeskoolhart te downloaden.

18 maart 2019: besluitvorming raad

De inwoners en partners van de stad dragen Boeskoolhart voor aan de raad. De raadsleden krijgen dan van onze stad de vraag om uitvoering te geven aan het plan.

Evenementen zorgen voor sfeer en een bruisende binnenstad! We hebben veel, maar wat kan er anders en beter? Wat hebben we nodig om de binnenstad te verbeteren op het gebied van evenementen en cultuur? De resultaten van de themasessie Evenementen & Cultuur vindt u samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen1_edit.jpg

Om de binnenstad aantrekkelijk en bruisend te maken, hebben we creatieve ondernemers nodig. En die zijn er volop! Kijk welke ideeën de Boeskoolharters samen bedachten om de binnenstad te verbeteren. De resultaten van de themasessie Creatief ondernemerschap vindt u samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen2_edit.jpg

Een groene en duurzame binnenstad zorgt voor een prettige sfeer in de binnenstad. Maar wat is dan groen? En waar bestaan duurzame elementen uit? De resultaten van de themasessie Groene & Duurzame binnenstad vindt u samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen3_edit.jpg

Een bruisende en aantrekkelijke binnenstad moet optimaal bereikbaar zijn, voor iedereen en voor elk vervoersmiddel. Hoe denken onze Boeskoolharters over de bereikbaarheidsoplossingen? En over parkeren? De resultaten van de themasessie Bereikbaarheid & Parkeren vindt u samengevat in onderstaande afbeelding. Met deze resultaten gaat de groep betrokken inwoners, ondernemers en partners in januari aan de slag om de ideeën verder uit te diepen.

Ideeen4_edit.jpg

Drie maanden lang werkten inwoners, ondernemers en partners uit onze stad mee aan binnenstadsplan Boeskoolhart. Onder het motto "Boost je binnenstad" leverden de brainstormavond, ideeënkaravaan en twee verdiepingssessies mooie ideeën en concrete samenwerkingsverbanden op. Alle input is uitgewerkt tot een binnenstadsplan. De verdiepingssessies hebben tot nu toe 12 allianties opgeleverd. Die variëren van de organisatie van een Food & Fashion event tot een digitaal platform voor binnenstad ondernemers en het inrichten van een kunststraatje. De allianties zijn opgenomen in het aanbiedingsrapport voor de gemeenteraad. Hieronder kunt u twee documenten downloaden: het binnenstadsplan en een opsomming van alle ideeën. Wilt u een idee oppakken? Neem dan contact met ons op!

Download:

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Denise Dercksen