Burgerlijke stand, akte of afschrift

Bij geboorte, overlijden, huwelijk en partnerschapsregistratie maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op. De akten worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit bekent dat u in Oldenzaal alleen de akte kunt opvragen als u hier ook daadwerkelijk geboren of getrouwd bent. U kunt van de volgende akten een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte (of echtscheiding)
 • akte van partnerschapsregistratie (of beëindiging partnerschapsregistratie)

U kunt uw uittreksel burgerlijke stand online aanvragen. Het uittreksel wordt dan per post naar u verzonden. Houdt u er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voordat u het uittreksel heeft ontvangen.
Uittreksel Burgerlijke Stand online aanvragen

U kunt de akte ook opvragen bij de publieksbalie op het stadhuis. Hiervoor heeft u een afspraak nodig. Gebruik de knop hieronder. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost  €14,30

Om een uittreksel of afschrift aan te vragen, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dat kan als u:

 • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • Een erfgenaam bent
 • Het kind of de ouder bent
 • De wettelijk vertegenwoordiger bent
 • Toestemming heeft gekregen (met machtiging)

Vraagt u het afschrift aan met toestemming, dan heeft u het volgende nodig:

 • Een schriftelijke machtiging van de persoon voor wie u het afschrift aanvraagt
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet
 • Uw eigen identiteitsbewijs

Internationale akte

Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Het afschrift van een akte kan ook afgegeven worden op een formulier dat in meerdere talen is opgesteld:
Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks, Joegoslavisch.

Geldigheid akte

De geldigheid van het uittreksel wordt bepaald door de instantie die de akte nodig heeft. Meestal is dit 3 maanden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11