default iconBurgermeester Storkstraat

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 7 september 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Burgemeester Storkstraat, Oldenzaal” zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Burgemeester Storkstraat 2, Oldenzaal. Het plan regelt de aanpassing van de bestemming voor detailhandel in een perceel met een woonbestemming voor acht woningen.

Inzagetermijn

Met ingang van 7 september 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl. Natuurlijk kunt u ook het plan digitaal inzien.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Verbeelding
Toelichting
Regels

Bijlagen bij toelichting
Bijlage 1 - Verkennend bodemonderzoek
Bijlage 2 - Watertoetsresultaat
Bijlage 3 - AERIUS-berekening
Bijlage 4 - Quickscan natuurwaardenonderzoek

Bijlagen bij regels
Bijlage 1 - Verkennend bodemonderzoek
Bijlage 2 - Inrichtingsplan
Bijlage 3 - Staat van Bedrijfsactiviteiten
Bijlage 4 - Nota Parkeernormen gemeente Oldenzaal

Wilt u reageren op het plan?

Met ingang van 7 september 2022 kunt u zes weken lang tot en met 18 oktober 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bouwloket via bouwloket@oldenzaal.nl

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0541) 58 81 11

schets burgemeester storkstraat

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier