Carbidschieten

Wilt u carbidschieten op Oudejaarsdag?

Dan moet u minimaal 5 werkdagen voor 31 december een melding indienen bij de gemeente. Dat kan online of schriftelijk. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 is carbidschieten verboden, tenzij dit plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 16.00 uur en daarvoor een melding is gedaan. In artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 is geregeld aan welke voorschriften u zich moet houden bij het carbidschieten.

De belangrijkste regels voor carbidschieten in Twente zijn:

  1. Carbidschieten mag alleen tussen 10:00 en 16:00 uur op 31 december 2021
  2. Schieten met bussen van maximaal 30 liter
  3. Er is een meldingsplicht per locatie
  4. Er mogen geen (party) tenten geplaatst worden
  5. Aanwezigheid alcoholhoudende dranken op locatie is verboden
  6. Er moet een locatieverantwoordelijke zijn, die aanspreekbaar en aanwezig is op de locatie
  7. Alle coronamaatregelen moeten worden opgevolgd

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Aan de melding carbidschieten zijn geen kosten verbonden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of  telefoon (0541) 58 81 11.