Commissie Bezwaarschriften

De commissie is een onafhankelijke adviescommissie voor de raad, het college, de burgemeester en andere bestuursorganen van de gemeente Oldenzaal. De commissie is er ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren. De commissie kent twee kamers. De kamer algemene zaken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (ARV) en de kamer sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning (SZMO).

De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaren tegen besluiten op grond van belastingwetgeving of de Wet waardering onroerende zaken. Voor personeelszaken is een aparte commissie.