Corona en bestuur

We zien dat onze stad begripvol en daadkrachtig reageert op de nieuwe maatregelen van de rijksoverheid. Hiervoor hebben we veel waardering.

College van burgemeester en wethouders

Ook in tijden van corona vergadert het college iedere week (digitaal). De notulen van deze vergadering, de besluitenlijst, plaatsen wij wekelijks op onze website. Het college van burgemeester en wethouders is volop bezig om, waar nodig, inwoners van Oldenzaal door deze coronacrisis te leiden. Iedere wethouder en de burgemeester doet dat vanuit zijn of haar eigen portefeuille. Voor en achter de schermen.

Bekijk de video van het college van burgemeester en wethouders met de boodschap voor alle Oldenzalers.

Gemeenteraad

Spoedwet

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Deze wet maakt het mogelijk om de gemeenteraad digitaal besluiten te laten nemen. De wet komt niet in plaats van bestaande wetgeving, maar komt daar tijdelijk naast te staan. 

Vergaderingen

Vergaderingen en politieke forums van de raad, vinden afhankelijk van de dan geldende omstandigheden, fysiek  of digitaal plaats. Hierbij worden de RIVM richtlijnen in acht genomen. De publieke tribune is voor inwoners en pers gesloten. Via deze website kunt u in de vergaderkalender kijken wanneer vergaderingen plaatsvinden en welke onderwerpen op de agenda staan.

Raadsvergadering live volgen

Omdat het niet mogelijk is de politieke forums of raadsvergaderingen te bezoeken, worden deze via een livestream op de website uitgezonden. U kunt op de site de vergadering ook nog terugkijken en beluisteren.

Inspreken bij online raadsvergaderingen

Bij een politiek forum mag u inspreken. Als u wilt inspreken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de griffie van de gemeenteraad, via griffie@oldenzaal.nl. Dit moet uiterlijk twee werkdagen van tevoren zodat we met u tijdig afspraken kunnen maken over uw inbreng in de vergadering. Vergeet in uw bericht niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.
Inspreken in een raadsvergadering is niet mogelijk. U bent van harte welkom om digitaal mee te kijken bij deze vergadering.

Contact met raadsleden

Mocht u contact willen met een raadslid over de vergadering, u vindt hier telefoonnummers en mailadressen van de raadsleden.

Open brieven

De burgemeester heeft een aantal open brieven gericht aan Oldenzaal. U leest ze hieronder: