Corona: sport en cultuur

Op deze pagina vindt u actuele informatie over versoepeling van maatregelen op het gebied van sport en cultuur. We volgen hierbij de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en het RIVM.

 

Vragen

Heeft u vragen over sport of cultuur in Oldenzaal? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen naar info@oldenzaal.nl. We denken graag met u mee en helpen u graag!

Direct naar:

Algemene maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijft het van belang om ook belangrijk om zich aan de algemene maatregelen te houden. Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen en schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Meer informatie over de algemene maatregelen vindt u op de website van de rijksoverheid

Sport

Zolang het coronavirus onder controle blijft kan iedereen boven de 18 jaar buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Protocol verantwoord sporten

Het aangepaste protocol Verantwoord Sporten dat is opgesteld door NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het protocol is bovendien getoetst door het ministerie van VWS én het RIVM. Het protocol en bijbehorende affiches zijn te downloaden via de website van NOC*NSF.

Spelregels

Basisregel voor alle sporters jaar is dat zij 1½ meter afstand moeten houden. Deze regel geldt niet voor de jeugd t/m 12 jaar.

Andere algemene spelregels zijn:

 • kom in je sportkleding, de kleedkamers en douches zijn gesloten
 • ouders mogen niet mee het sportpark op
 • blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en/of er is thuis iemand die verkouden of grieperig is
 • luister goed naar de aanwijzingen van de trainers/begeleiders
 • laat op tijd weten of je bij de training bent (of vraag je ouders dat te doen)
 •  kom alleen op het sportveld als je zelf een training hebt
 • gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
 • neem je eigen bidon mee en vul ‘m thuis
 • kom - als je kunt - alleen naar het sportveld, lopend of op de fiets
 • max. 10 minuten voor het begin van de training aanwezig zijn en wacht bij de poort tot je wordt opgehaald
 • ga na de training direct naar huis

Poster

Sportverenigingen kunnen een poster downloaden en gebruiken in hun communicatie richting leden.
Download de poster
Download de poster(met snijtekens)

Veelgestelde vragen over versoepeling maatregelen sport 

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vijf categorieën: algemene vragen, vragen over het sportprotocol verantwoord sporten voor jeugd, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Bekijk het overzicht met landelijke veelgestelde vragen op de website van NOC*NSF. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op met: info@oldenzaal.nl.

Cultuur

Protocollen cultuur

Verschillende brancheverenigingen hebben specifieke protocollen opgesteld voor hun culturele sector. Een overzicht is te vinden op de website van onze cultuurmakelaar.

Kunst- en cultuuraanbieders en verenigingen die vragen hebben over de protocollen kunnen zich melden via: info@oldenzaal.nl. In overleg kan er gebruik worden gemaakt van aangewezen (openbare) ruimten.

Culturele activiteiten (jeugd)

Vanaf 11 mei mogen culturele activiteiten voor de jeugd buiten plaatsvinden. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden:

 • Georganiseerd buiten cultuur beoefenen is toegestaan voor groepen jongeren tot en met 12 jaar.
 • Georganiseerd buiten cultuur beoefenen is toegestaan voor groepen jongeren tot en met 18 jaar, mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd.
 • Kleedruimtes (inclusief douches) en kantines blijven gesloten (indien van toepassing).

Culturele instellingen

Vanaf 1 juni mogen culturele instellingen weer open (onder voorwaarden):

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder de voorwaarden:
  - een maximum van 30 mensen in het publiek;
  - bezoekers moeten vooraf reserveren;
  - een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  - iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Cultuur in Oldenzaal

Oldenzaal heet niet voor niets: de Glimlach van Twente! De stad kent een rijk verenigingsleven en is met veel actieve vrijwilligers een unieke culturele samenleving. Het culturele- en verenigingsleven staat onder druk, maar gelukkig komt er steeds meer versoepeling. Hierbij is het belangrijk om ons gezonde verstand te gebruiken bij de opstart van culturele activiteiten. Houdt u aan de maatregelen; houdt rekening met elkaar en heb aandacht voor de zorg van vrijwilligers, deelnemers en buurtbewoners.

Oldenzaal, Samen sterk

De gevolgen van de Corona-crisis zijn ook in Oldenzaal merkbaar. Gelukkig worden er veel mooie initiatieven opgestart om elkaar te helpen. De stichting Oldenzaal Promotie heeft deze op een rijtje gezet op hun website Oldenzaal, Samen Sterk!

Veelgestelde vragen over versoepeling maatregelen cultuur

Bekijk het overzicht met landelijke veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u contact opnemen met: info@oldenzaal.nl.

Zomerkampen

Het coronavirus zorgt er wel voor dat de zomer- en vakantiekampen en dagactiviteiten voor kinderen en jongeren er dit jaar anders uit zien. Met deze protocollen kunt u ervoor zorgen alle kinderen en jongeren veilig en gezond op zomerkamp kunnen gaan.
Bekijk de protocollen op de website van we gaan op zomerkamp