Coronavirus

Coronavirus 

Deze pagina bevat belangrijke informatie over het coronavirus voor inwoners van Oldenzaal. Waar nodig wordt er doorverwezen naar andere instanties. 

Kijk voor actuele informatie over het coronavirus op de websites van GGD Twente en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met maandag 6 april 2020. De maatregelen vindt u onder het kopje ‘Landelijke maatregelen’ en op rijksoverheid.nl.

Maatregelen in Oldenzaal

We zien dat onze stad begripvol en daadkrachtig reageert op de nieuwe maatregelen van de rijksoverheid. Oldenzalers nemen hun verantwoordelijkheid door activiteiten aan te passen of af te lassen. We hebben daarvoor veel waardering.
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het stadhuis momenteel alléén 's morgens toegankelijk voor inwoners met een afspraak.De gemeente richt zich nu uiteraard eerst op de vitale processen die doorgang moeten vinden in de stad. Daar gaat onze aandacht naar uit. In onze nieuwsberichten houden wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Oldenzaal.

Hieronder geven we een overzicht van een aantal belangrijke praktische zaken. 

Bibliotheek

De bibliotheek is gesloten. 

Evenementen en activiteiten

Op de website van Oldenzaal Promotie leest u informatie over het effect van het coronavirus op de evenementen en activiteiten in Oldenzaal. Ondermeer de viering van 75 jaar vrijheid in Oldenzaal is afgelast.

Facturen

We betalen onze facturen zo snel mogelijk. Dat doen we om ondernemers in deze tijd extra te ondersteunen. We roepen andere partijen op om dit voorbeeld te volgen.

Gemeentelijke medewerkers (binnen/buiten)

Onze boa's en medewerkers in de buitendienst blijven aan het werk. Alle gemeentelijke medewerkers die binnen werken zijn gevraagd om - indien mogelijk - thuis te werken. 

Grensgangers en corona

Corona heeft ook grote impact op mensen die in het buitenland werken, de zgn. grensgangers. Zij vinden actuele informatie op de website van het GrensInfoPunt.

Horeca en winkels

Oldenzaal Promotie houdt een overzicht bij wat de Oldenzaalse horeca en ondernemers voor u kunnen betekenen en welke maatregelen zij nemen. 
Bekijk het overzicht horeca.
Bekijk het overzicht winkels.

Huisbezoeken

We leggen tot en met 6 april geen huisbezoeken af. Met inwoners waarbij een huisbezoek staat ingepland nemen we telefonisch contact op.

Ondernemers

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het Coronavirus of dreigt u in de problemen te raken? Lees meer informatie op de website van ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Ondernemers kunnen via de website van GBTwente uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Het kabinet heeft een pakket maatregelen voor banen en economie vastgesteld. Lees meer informatie over alle maatregelen, ook wat we als gemeente Oldenzaal voor ondernemers kunnen betekenen.

Politieke bijeenkomsten en vergaderingen

Alle politieke bijeenkomsten en vergaderingen tot 8 april 2020 zijn geannuleerd. De eerste presidiumvergadering zal plaatsvinden op 8 april 2020 en dan wordt de reguliere vergaderkalender weer gevolgd, dit onder voorbehoud van toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus. Toekomstige politieke bijeenkomsten die mogelijk wel doorgaan kunnen inwoners en belangstellenden volgen via deze livestream

Publieksbalie en receptie

De balies en de receptie van de gemeente zijn momenteel gesloten en alléén in de ochtend toegankelijk voor inwoners met een afspraak. Veel zaken kunnen online via www.oldenzaal.nl afgehandeld worden. Probeer dit  dan ook zoveel mogelijk digitaal of telefonisch te doen. Kan dat niet of is het echt noodzakelijk? Maak dan altijd eerst een afspraak. Op deze manier kunnen wij het bezoek beter spreiden.

Sporthallen/gymzalen

De sporthallen en gymzalen in Oldenzaal zijn niet meer in gebruik. De huurders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Uitkeringen

De betalingen van uitkeringen gaan gewoon door.
Let op! Door de coronamaatregelen gelden voor het inleveren van de maandelijkse periodieke verklaring tijdelijk andere regels. Levert u iedere maand een formulier in? Lees dan meer over deze maatregel.

Vakantieparken en campings

Vakantieparken, campings en camperplaatsen zijn gesloten. Dit is besloten om te voorkomen dat er een extra toestroom van toeristen en recreanten naar Twente komt. Op die manier wil de Veiligheidsregio Twente verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan en voorkomen dat meer mensen gebruik moeten gaan maken van de zorg in Twente (ziekenhuizen, huisartsen).  

Recreatief en toeristisch verblijf is niet toegestaan. Dat zijn onder andere vakanties en seizoensplekken. Gasten die al aanwezig zijn, krijgen tot uiterlijk zondagavond 18.00 uur de tijd om te vertrekken. Gasten die nog niet zijn gearriveerd, mogen niet komen.  Mensen die niet-recreatief in een vakantiehuisje verblijven, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, verbouwing, echtscheiding of permanente bewoning, mogen blijven. Let op: de plaatselijke regels over permanente bewoning van vakantieverblijven in het kader van het bestemmingsplan, blijven gewoon geldig.  
 
Uiteraard blijven de richtlijnen van de Rijksoverheid van kracht: houd minimaal 1,5 afstand en blijf zoveel mogelijk thuis.

Veiligheidsregio Twente

De Veiligheidsregio Twente (VRT) speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van het coronavirus. Door samen te werken creëren we veiligheid in Twente. Lees meer informatie op de website van VRT. U vindt daar ook meer informatie over de noodverordening.

Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen

Vanaf vrijdag 20 maart zijn verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Lees meer informatie over woon- en verpleegvoorzieningen.

Warenmarkt

De warenmarkt gaat tot nader orde door. De warenmarkt is in die zin gelijk aan de supermarkten, die blijven ook gewoon geopend.

Zwembad Vondersweijde

Het zwembad is gesloten. Lees hier hoe Vondersweijde verder omgaat met het Coronavirus. 

Wat moet u doen?

Dat is afhankelijk van uw situatie. Houdt in ieder geval de website nauwlettend in de gaten en pas de maatregelen toe zoals ze zijn voorgeschreven.

Poster_Coronavirus.jpg

PDFDownload deze poster.


 


Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.


Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Lees meer informatie over de aanpak van het coronavirus.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Landelijke maatregelen zondag 15 maart:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Aangepast reisadvies

Reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk. Vakantiereizen naar het buitenland worden hiermee afgeraden. Voor de reisadviezen betekent dit dat voor alle landen vanaf nu minimaal oranje geldt: alleen reizen als strikt noodzakelijk. Meer informatie over dit reisadvies leest u op de website van de Rijksoverheid.


Landelijke maatregelen donderdag 12 maart: 

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.


Wat u kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • was uw handen regelmatig met water en zeep
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg
 • raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • geef elkaar geen hand, maar begroet elkaar met een glimlach

 

Reisadvies

Reis alléén naar het buitenland indien strikt noodzakelijk. Meer informatie over het aangepaste reisadvies leest u hier.


De Rijksoverheid biedt algemene communicatiemiddelen over het coronavirus en communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen (zoals scholen, kinderopvang, ondernemers, verenigingen).
De materialen en middelen zijn te vinden op de website van de rijksoverheid en veelal beschikbaar in verschillende talen.

Informatiematerialen en -middelen voor laaggeletterden vind u op de website van pharos.
 


Heeft u vragen? Kijk dan op:

Staat uw vraag er niet tussen?  Bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351 of neem contact op met de GGD Twente.