default iconCultuureducatie

In Oldenzaal vinden we het belangrijk kinderen tussen de vier en twaalf jaar door middel van cultuureducatie kennis te laten maken met kunst en cultuur. Het cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs, de culturele instellingen en de gemeente. Betrokken partijen vinden cultuureducatie van belang omdat de persoonlijke ontwikkeling van kinderen stimuleert en de eigen identiteit versterkt. Het draagt eraan bij dat kinderen sterker in de maatschappij staan. Ook als ze later volwassen zijn. Betrokken partijen hebben hiervoor een gezamenlijk werkplan opgesteld voor de jaren 2021 – 2024. De uitvoering wordt gedaan door de stichting Cultuur Educatie Platform Primair onderwijs Oldenzaal (Ceppo) en wordt ondersteund met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

Intentieverklaring Cultuureducatie

Op 18 januari 2021 ondertekenden de directeuren van de Oldenzaalse basisscholen een intentieverklaring. Met als doel cultuureducatie in het basisonderwijs te verankeren. In de verklaring is vastgelegd dat de directeuren duurzaam willen samenwerken aan de ontwikkeling van cultuureducatie in Oldenzaal. Zowel financieel als inhoudelijk zijn hierover afspraken gemaakt. De bovenschoolse cultuurcoördinator en de website van Cultuur Educatie Platform Primair onderwijs Oldenzaal zijn hier gevolg van.

Cultureel programma: het Kunstmenu

Voor het basisonderwijs wordt jaarlijks een cultureel activiteitenprogramma samengesteld. De twaalf deelnemende scholen in Oldenzaal krijgen via het Kunstmenu een cultureel programma aangeboden. Dit menu zorgt ervoor dat ruim 3.800 leerlingen gedurende hun basisschooltijd in aanraking komen met zoveel mogelijk cultuurvormen. De organisatie van het Kunstmenu ligt bij het Cultuur Educatie Platform Primair onderwijs Oldenzaal. Het programma wordt gefinancierd met behulp van middelen van de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel en de scholen zelf.

Bovenschoolse Cultuurcoördinator

De bovenschoolse cultuurcoördinator, Hedwig de Bruijn, werkt samen met de gemeente en culturele instellingen aan een duurzame structuur voor cultuureducatie in Oldenzaal en de verankering daarvan in het onderwijs. Cultuureducatie krijgt hierdoor een steeds belangrijkere plek op de basisscholen. De bovenschoolse cultuurcoördinator is verantwoordelijk voor centrale aansturing van de overlegstructuren, planning, organisatie en uitvoering van het Kunstmenu. Daarnaast zet Hedwig zich ook in voor stimulering van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders en deskundigheidsbevordering.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hedwig de Bruijn, bovenschoolse cultuurcoördinator primair onderwijs Oldenzaal, via 06 53 96 91 07 of door een e-mail te sturen naar: hedwigdebruijn@ceppo-oldenzaal.nl

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier