Subsidie cultuurparticipatie

De gemeente vindt het van belang dat de Oldenzaalse burgers van jong tot oud mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Actief zelf iets doen of het beleven ervan draagt bij aan het welzijn van mensen en maatschappelijke participatie. Culturele activiteiten en kunst geven levendigheid aan de binnenstad en de wijken. Belangrijke speerpunten op gebied van cultuur zijn onder andere; de ontwikkeling van cultuurparticipatie en amateurkunst, verbinden van erfgoed met toerisme en cultuur/erfgoed verbinden met het sociaal maatschappelijk domein.

Om dit te stimuleren en te ondersteunen heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Eenmalige subsidies kunnen beschikbaar worden gesteld op grond van de subsidieregeling cultuurparticipatie. U vindt de regeling op deze webpagina.

Bent u bezig met de voorbereidingen van een cultureel project of activiteit dat aansluit bij de gemeentelijke doelen op gebied van cultuurparticipatie, dan kunt een subsidieaanvraag indienen. Vanuit deze regeling gaat het altijd om een incidentele subsidieaanvraag. Het college stelt voor 2022 een subsidieplafond vast van € 18.193,00 voor stimulering van cultuurparticipatie. 

Lees hoe u een aanvraag voor subsidie indient.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11