Subsidie cultuurparticipatie

De gemeente vindt het van belang dat de Oldenzaalse burgers van jong tot oud mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Actief zelf iets doen of het beleven ervan draagt bij aan het welzijn van mensen en maatschappelijke participatie. Culturele activiteiten en kunst geven levendigheid aan de binnenstad en de wijken. Belangrijke speerpunten op gebied van cultuur zijn onder andere; de ontwikkeling van cultuurparticipatie en amateurkunst, verbinden van erfgoed met toerisme en cultuur/erfgoed verbinden met het sociaal maatschappelijk domein.

Om dit te stimuleren en te ondersteunen heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Eenmalige subsidies kunnen beschikbaar worden gesteld op grond van de subsidieregeling cultuurparticipatie. U vindt de regeling op deze webpagina.

Subsidieplafond bereikt

In de eerste helft van 2019 zijn er weer veel culturele activiteiten opgezet en uitgevoerd in Oldenzaal. Hierdoor is het beschikbare budget 2019 (subsidieplafond) van € 17.250,00 van de subsidieregeling Cultuurparticipatie momenteel geheel vergeven. Daarmee is de regeling een succes, maar het betekent helaas ook dat er in 2019 geen nieuwe aanvragen meer behandeld kunnen worden binnen deze regeling. We begrijpen de teleurstelling van de culturele organisaties die hierdoor nu geen subsidie meer kunnen ontvangen voor dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 zijn er wel weer middelen beschikbaar (onder voorbehoud van vaststelling Programmabegroting 2020 door gemeenteraad), dus blijf vooral doorgaan met ontwikkeling van vernieuwende culturele activiteiten.

Als de gemeenteraad in 2020 weer budget beschikbaar stelt voor stimulering van cultuurparticipatie, zal na vaststelling van de Programmabegroting weer een subsidieplafond worden vastgesteld. Daarna kunt u weer subsidie aanvragen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11