De Nationale ombudsman helpt

16 november 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De regionale externe klachtrechtvoorziening stopt per 1 januari 2024. De Overijsselse ombudsman is de regionale klachteninstantie waar onze inwoners terecht kunnen als zij het niet eens zijn met de klachtenafhandeling van de gemeente Oldenzaal. 

De regionale klachtrechtvoorziening wordt beëindigd per 1 januari 2024. Dit betekent dat de gemeente Oldenzaal per 1 januari 2024 wordt aangesloten bij de Nationale ombudsman.

De Overijsselse ombudsman is en blijft de bevoegde ombudsinstantie voor de behandeling van klachten die tot en met 31 december 2023 bij hem worden ingediend. Vanaf 1 januari 2024 is dat de Nationale ombudsman. De commissie van de Overijsselse ombudsman streeft er naar de klachten zoveel als mogelijk af te handelen vóór 1 januari 2024.

Nationale ombudsman

De Nationale Ombudsman is van rechtswege de bevoegde ombudsvoorziening voor de provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Bent u het als inwoner niet eens met de beslissing op uw klacht door de gemeente? Dan kunt u zich melden bij de Nationale ombudsman.

Wat doet de Nationale ombudsman? Dat ziet u in dit filmpjeexterne-link-icoon.

De Nationale ombudsman helpt als het misgaat tussen u en de gemeente. Dat doen zij door u de weg te wijzen naar het juiste loket, advies te geven en effectief onderzoek te doen. Daarnaast dagen zij gemeenten uit anders te kijken naar hun werk en dienstverlening. Zodat de belangen van de inwoner altijd gerespecteerd worden en onderdeel zijn in alles wat de gemeente doet.

Wie is de Nationale ombudsman?

Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. Achter hem staat een professionele organisatie met 220 specialisten. Bij klachten over de gemeente Oldenzaal doet de Nationale ombudsman onafhankelijk onderzoek.