traffic iconDenekamperstraat

De Denekamperstraat is een belangrijke toegangsroute naar het centrum en een belangrijke route voor scholieren. Het asfalt is toe aan onderhoud en het riool moet worden vervangen. Een mooie gelegenheid om ook andere zaken in de straat aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van rode fietsstroken, oversteekplaatsen en maatregelen om regenwater beter af te voeren. Dit heet ook wel werk met werk maken; de straat hoeft dan maar één keer te worden afgesloten.

 

Wat gaat er gebeuren

De hele straat krijgt een metamorfose, want de inrichting wordt op verschillende manieren aangepakt. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.

Vervanging riool en asfalt

Het riool en asfalt zijn aan vervanging toe. Door het afkoppelen van regenwater en het aanbrengen van een groenstructuur kan het regenwater beter worden afgevoerd. Dit worden klimaatadaptieve maatregelen genoemd. Een belangrijk punt, want het klimaat verandert en extreme regenbuien komen vaker voor. Daarom gaan we:

  • de vuilwaterriolering vervangen;
  • Blauwe aders aanleggen (een belangrijke maatregel tegen wateroverlast, waarbij schoon regenwater van afvalwater wordt gescheiden);
  • de verharding van de straat vervangen.


Aanleg Groene loper en groenstructuur

De straat krijgt een groene loper van bomen en beplanting aan de noordzijde. Dit was al opgenomen in de groenstructuurvisie 2017. Een van de speerpunten is dat langs invalswegen vanuit oudsher bomen geplant zijn en dat bij eventuele kansen het streven is de oude groenstructuur te herstellen. 

Besloten wordt nog of één soort bomen wordt geplant of meerdere soorten bomen. Gaan we voor meer biodiversiteit of voor herkenbaarheid. In dit laatste geval gaat het om één soort op de toegangswegen naar de stad en langs alle hoofdwegen naar het centrum.

Aandachtspunten voor het kiezen van bomen:

  • zijn ze geschikt voor bijen en vlinders;
  • geven ze op termijn geen overlast door vallende vruchten;
  • zijn ze niet gevoelig voor luizen;
  • vragen ze weinig onderhoud (snoeien, wortelopdruk).


Aanleg oversteek bij rotonde

Er zijn twee voetgangersoversteken toegevoegd aan het ontwerp. Eén bij de rotonde en één bij de zijstraat Richter Bosstraat. Dit was een wens van de bewoners. De oversteek bij de rotonde is voor voetgangers én fietsers. Deze hebben we gecombineerd met een verkeersremmende maatregel. 

Aanleg rode fietsstroken en bredere parkeerstroken

Door de aanleg van fietsstroken en brede parkeerstroken wordt de straat visueel smaller, overzichtelijker en dus veiliger. Door de fietsstroken krijgen fietsers een duidelijke plek op de weg.

Verduurzamen openbare verlichting

In het onderhoudsprogramma openbare verlichting worden alle masten en armaturen met conventionele verlichting (oude verlichting) vervangen door armaturen met dimbare led-verlichting. De verlichting in de Denekamperstraat wordt vervangen voor efficiënter beheer, minder energieverbruik en minder CO²-uitstoot. De Denekamperstraat krijgt dezelfde lichtmasten en armaturen als die langs de Oliemolenstraat staan.

Wat betekent dit voor mij

Het doorgaande verkeer krijgt tijdens de werkzaamheden te maken met omleidingen. De aanliggende woningen en bedrijven blijven in ieder geval te voet bereikbaar. De overlast wordt zo veel mogelijk beperkt door alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Planning

De werkzaamheden starten, naar verwachting, halverwege 2022. Zodra er meer bekend is over de planning, dan wordt de planning hier vermeld.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met het team realisatie via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of e-mailadres info@oldenzaal.nl.

Volg ons ook op:

 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier