De Stadstuinen

In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun historische waarde terug te geven en ze zichtbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat er hartje binnenstad een groene oase. Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

 

Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat een ‘groene oase’ in hartje binnenstad. Een ontmoetingsplek met aandacht voor de geschiedenis, ruimte voor evenementen die bij het karakter van de plek aansluiten en waar de beleving van Oldenzaal als historisch interessante stad wordt versterkt. De Stadstuinen zijn bovendien een natuurlijke schakel met het omringende Noordoost-Twentse landschap.

In de Stadstuinen worden twee bouwplannen gerealiseerd. Eén daarvan, de nieuwe entree van het  Palthehuis aan de zijkant van het gebouw, is afgerond. Het andere plan is de kleine bierbrouwerij, met proeflokaal, van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (SOS).

In 2016 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuinen gestart. Het plan voor de herinrichting van de Stadstuinen is op een interactieve manier, geregisseerd door de gemeente,  tot stand gekomen met alle aanwonenden, eigenaren, betrokken groeperingen, en belangstellenden. Vanuit de gestelde kaders - ontmoeten, groen, historie en verbinden - is tijdens diverse bijeenkomsten samen met alle betrokkenen gebrainstormd over wensen en ideeën. Op basis hiervan heeft Huub Zoontjes Bureau voor Tuin- en Landschap een schetsontwerp gemaakt. Aan de hand van het schetsontwerp is in kleine groepen verder gesproken en iedereen kon in hoofdlijnen instemmen.

Op 5 februari 2018 hebben de inwoners van Oldenzaal en andere belangstellenden de mogelijkheid gekregen input te leveren op het schetsontwerp. Ook het lichtplan en het plan van SOS zijn toen gepresenteerd. De reacties die tijdens de inloopbijeenkomst zijn gegeven zijn meegenomen bij het opstellen van het definitieve herinrichtingsplan. In juni 2018 heeft de gemeenteraad het herinrichtingsplan en lichtplan vastgesteld.  Met aanwonenden en eigenaren is en wordt gesproken over de uitvoering.

In de eerste week van april 2019 is de aannemer van de tuinmuren gestart met de werkzaamheden. We verwachten dat het meeste werk voor zomer (bouwvak) klaar is. Dan gaat het bijvoorbeeld om de bouw van de tuinmuren en de aanleg van de trap en het straatwerk in de Palthetuin. Na de herfstvakantie wordt het groen aangeplant en nieuwe bomen geplant. Voor november 2019 zal al het werk gedaan zijn.

De start van de herinrichting heeft tot gevolg dat in de periode van 1 maart tot en met oktober 2019 geen evenementen in de tuinen kunnen plaatsvinden, met uitzondering van twee evenementen die weinig ruimte nodig hebben.

Lees meer in de PDFnieuwsbrief over werkzaamheden – aannemer Lansink - 14 maart 2019

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Anneke van Oss. Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met Rob van ’t Rood.