De Stadstuinen

In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun historische waarde terug te geven en ze zichtbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat er hartje binnenstad een groene oase. Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

 

Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat een ‘groene oase’ in hartje binnenstad. Een ontmoetingsplek met aandacht voor de geschiedenis, ruimte voor evenementen die bij het karakter van de plek aansluiten en waar de beleving van Oldenzaal als historisch interessante stad wordt versterkt. De Stadstuinen zijn bovendien een natuurlijke schakel met het omringende Noordoost-Twentse landschap.

In de Stadstuinen worden twee bouwplannen gerealiseerd. Het Palthehuis maakt een nieuwe entree aan de zijkant van het gebouw. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart of april van dit jaar van start gaan. De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen wil een kleine bierbrouwerij met proeflokaal realiseren. Hiervoor hebben zij een bestemmingsplanwijziging ingediend. Tijdens het politiek forum op 5 februari 2018. hebben de initiatiefnemers van de Bombazijn hun plannen gepresenteerd aan de raad en de samenleving tijdens een Politiek Forum.

In 2016 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuinen gestart. De concept plannen zijn op een interactieve manier, geregisseerd door de gemeente,  tot stand gekomen met alle aanwonenden, eigenaren, betrokken groeperingen, en belangstellenden Vanuit de gestelde kaders - ontmoeten, groen, historie en verbinden - is tijdens diverse bijeenkomsten samen met alle betrokkenen gebrainstormd over wensen en ideeën. Op basis hiervan heeft Huub Zoontjes Bureau voor Tuin- en Landschap een conceptschets gemaakt. Aan de hand van het schetsontwerp is in kleine groepen verder gesproken. In hoofdlijnen kon iedereen instemmen met het concept ontwerp.

De reacties, die op 5 februari 2018 tijdens de inloopbijeenkomst zijn gegeven worden meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp. Met aanwonenden wordt gesproken over de detaillering.

Informatie volgt

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Anneke van Oss.