De Vijfhoek

Realisatie 1-ste fase Singelpark

In den Vijfhoek is een bijzondere plek in het hart van Oldenzaal. Het is een historisch deel van de stad dat al een paar keer ingrijpend veranderd is. Van middeleeuwse straten en kleine woningen naar een (voor die tijd) zeer modern winkel- en wooncomplex in de jaren zeventig. En ook nu veranderd het gedeelte van de binnenstad. De verbouwing van het winkelcentrum is al in volle gang en ook buiten gaan alles veranderen. Het doel is om Singelpark en het winkelcentrum weer te maken tot een plek waar altijd wat te doen is, waar je elkaar kunt ontmoeten; voor een wandeling, om te winkelen of voor een kop koffie of lunch. Het is een prettige plek om te parkeren en het is een fraaie entree naar de binnenstad.

Binnen is het winkelcentrum De Vijfhoek lichter, ruimer en comfortabeler geworden. Buiten komt het oude stratenpatroon zoveel mogelijk terug, maken we een prettige parkeerplaats en wordt het Singelpark weer ‘historisch’ groen. En zo is het winkelcentrum en de omgeving straks weer klaar voor de toekomst: een vitale, groene, prettige plek in het hart van de Boeskoolstad. .


De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor het herinrichten van de buitenruimte van het Singelpark en omgeving van De Vijfhoek. Het deelproject 1-ste fase Singelpark omhelst het plangebied vanaf de Deurningerstraat tot de Kloosterstraat en wordt ingeklemd door de Walgaardenflat en het winkelcentrum De Vijfhoek.

We willen hier de beeldkwaliteit van het totale Singelpark verbeteren, de historie zichtbaar maken, de openbare ruimte klimaatbestendig maken, de sociale veiligheid verbeteren en de leefomgeving van de binnenstad verfraaien. Het openbare gebied zal vanaf november 2020 tot einde 2021 constant veranderen en in acht fases worden aangepakt.  


Bij de realisatie van de eerste fase Singelpark De Vijfhoek is één van de speerpunten het verduurzamen van de buitenruimte. Een duurzame buiten­ruimte klimaatbestendig en een grote diversiteit planten en bomen, waarbij men bewust omgaat met het leefmilieu en de materialen die (her)gebruikt worden. met als doel zo weinig mogelijk negatieve impact op het leefmilieu. De uitgangspunten in het ontwerp zijn een grote biodiversiteit, groene singels in plaats van steen, een parkeerterrein voor de bewoners en bezoekers van het winkelcentrum, historie terug brengen en alles zo klimaatbestendig en duurzaam mogelijk. PDFBekijk het ontwerp.

In samenwerking met lokale partner, aannemer TWW uit Oldenzaal, hebben we het ontwerp van landschapsarchitect OKRA uitgewerkt en gekeken naar of we in de uitwerking rekening konden houden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn de basis voor ons beleid, een Schoon2050 en is een bijdrage aan de Toekomstvisie 2025, Duurzaam Oldenzaal.

Misschien niet altijd zichtbaar maar onder de parkeerplaatsen komen twee waterbergingen om bij extreme regen het water te bufferen. Deze stormharvester zorgt voor extra buffer en met de stormharvester willen we invulling geven aan SDG 9, Industrie, innovatie en infrastructuur. 

Wat is een ‘Stormharvester”? Hiermee kan het regenwater worden opgevangen om het te laten infiltreren of om het te gebruiken voor de droge periodes in het jaar. Bekijk een video over de Stormharvester.

Wij willen het regenwater in het Singelpark gebruiken voor het watergeven van de diversiteit aan bomen en planten die terug komen in het Singelpark. De stad speelt in op de klimaatverandering door water en groen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de openbare ruimte en van toekomstige ontwikkelingen. Dit is de invulling van SDG 15, Leven op het land. Om het openbare gebied nog meer klimaatbestendig te maken en dit te combineren met de historie van dit gebied komt er een “oude stadmuur” terug en een droge gracht. Deze droge gracht biedt meteen de mogelijkheid om bij regen het regenwater vast te houden in het gebied en om dit niet direct af te voeren richting het riool. En wij willen zo bewust mogelijk omgaan met de vrijkomende materialen waarvan we 60% gaan hergebruiken.


Vanaf september werkt TWW aan de verharding van de Deurningerstraat. Deze fase heeft langer geduurd dan vooraf was bedacht. Bij de werkzaamheden zijn er meer archeologische vondsten gedaan dan vooraf bedacht. Beide stadspoorten, muren en grachten zijn blootgelegd en onderzocht en ingemeten. Dit heeft voor 4 weken vertraging gezorgd.

De aannemer werkt op dit moment aan fase 6 en fase 7. TWW is met de aanleg van de parkeerplaatsen van fase 7 gestart. Aanemer TWW rond fase 6 eind september op en start daarna met fase 3 en werk dan in een werkgang door in fase 4.  


In samenwerking met aannemer TWW zetten we een omgevingsmanager in die zorgt dat u tijdig de informatie ontvangt over de voortgang van het werk. De omgevingsmanager is Karin Haase. U kunt haar bereiken via (06) 48 24 14 55 of  karin@captandum.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties of klachten over het werk? Wij vragen u ook deze door te geven aan Karin Haase. Zij stemt met de aannemer en/of de gemeente af en koppelt dit aan u terug.H

Heeft u vragen voor de gemeente of over het Singelplan? Neemt u dan contact op met Thijs te Riet via (0541) 58 81 11 of f info@oldenzaal.nl.

Bent u nieuwsgierig naar de materialen die gebruikt gaan worden? Neem een kijkje in de etalage van het voormalig Topsportpand, Deurningerstraat 39.