Drank- en horecavergunning

Verkoopt u in uw horecabedrijf alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning moet u persoonlijk langs komen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

De kosten voor een drank- en horecavergunning bedragen € 225,-.

Voor afgifte van de drank- en horecavergunning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De leidinggevende(n) moet(en) minimaal 21 jaar zijn;
 • Alle leidinggevenden van de betreffende horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH);
 • Gedurende de openingstijden van het horecabedrijf moet ten minste één van de leidinggevenden die vermeld staan op de drank- en horecavergunning aanwezig zijn;
 • De leidinggevenden moeten voldoen aan de eisen in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999.
 • De inrichting van het horecabedrijf moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

 

 

Horecabedrijf

Een horecagelegenheid of horecabedrijf is een inrichting waar tegen vergoeding dranken worden geschonken voor directe consumptie. Zoals in een café, restaurant of lunchroom. Ook verenigingen moeten in het bezit zijn van deze vergunning als zij alcoholische drank willen schenken.

Rechtspersonen/natuurlijke personen

U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onder een rechtspersoon wordt bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting verstaan. Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij overname of wijziging van de rechtsvorm (bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma) moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De vergunning is persoons- en objectgebonden.

Geldigheidsduur

Een drank- en horecavergunning is onbeperkt geldig. Zodra er wijzigingen in het horecabedrijf plaatsvinden, moet de vergunning worden aangepast. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer er iets wijzigt in de ondernemingsvorm;
 • Wanneer er nieuwe leidinggevenden werkzaam zijn die niet in de vergunning vermeld staan;
 • Wanneer de lokaliteiten wijzigen, zoals na een verbouwing, moet u de vergunning laten aanpassen.

Wet Bibob

Per 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bibob) in werking getreden. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als er sprake is van een vestiging van een nieuwe horecagelegenheid, dan moet het Bibob-formulier worden ingevuld.

Paracommerciële inrichtingen

Voor horeca-inrichtingen van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer:

 • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld en deze worden overgelegd bij de aanvraag. Daarin moeten ook huisregels staan voor het gebruik van alcohol;
 • Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne;
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11