Energiestrategie (RES) Twente

De gemeente Oldenzaal gaat over op duurzame energie

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. We krijgen hierdoor o.a. te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete en droge zomers. Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 49% en in 2050 zelfs met 95%. 

Energie van Noordoost Twente

De vier gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland hebben ervoor gekozen om nauw samen te werken om de energiedoelstelling voor de regio Noordoost Twente te halen. Meer informatie over deze samenwerking en alle actuele informatie vindt u op de website energievannoordoosttwente.nl.

De Regionale Energiestrategie (RES)

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s, waaronder de regio Twente. Alle regio’s maken plannen over hoe en waar ze energie kunnen besparen, opwekken via zonneparken en windmolens en hoe huizen en gebouwen verwarmt kunnen worden zonder aardgas.

Op 1 juni 2020 wordt is het concept voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente opgeleverd. Deze is op de website van energiestrategie twente te vinden. Dit conceptplan wordt verder uitgewerkt in de RES 1.0. De RES 1.0 moet 1 maart 2021 klaar zijn en wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraden.  De RES is een middel om de samenwerking en afstemming in de regio Twente te organiseren. Bij de ontwikkeling en/of van de Regionale Energiestrategie worden bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners actief betrokken. 

Bekijk het filmpje: “Waarom een Regionale Energiestrategie?”

 

 

Energiestrategie Twente

De Regionale Energiestrategie van Twente is het gezamenlijke document van de regio dat beschrijft welke energiedoelstellingen zij gaat halen, hoe en op welke termijn. Het bevat keuzes op basis van verkenningen, ruimtelijke inpasbaarheid, de verdeling van bronnen en de energie infrastructuur.

Bekijk het filmpje: “Wat is de Regionale Energiestrategie?”

 

Het proces

Over het plaatsen van die windmolens en zonnevelden wordt zorgvuldig nagedacht, met respect voor mens, natuur en milieu. Dit gebeurt door gemeenten, netbeheerders, waterschappen, natuurorganisaties, de provincie, de RES, inwoners, belangenorganisaties en vele anderen. Veranderingen in onze leefomgeving, zichtbaar en onzichtbaar, zijn daarbij onvermijdelijk. Werken aan een duurzame en toekomstbestendige regio doen we samen. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van de regio Twente hierbij betrokken. Bij het opstellen van beleid, zoals het windbeleid of zonneveldenbeleid worden inwoners geïnformeerd en gevraagd om met zienswijzen te komen. Bij (toekomstige) projecten op het gebied zonne- en windenergie is participatie met omwonenden als vooraarde opgenomen in het beleid.  

De planning

In de concept RES Twente staan de mogelijkheden om de regio Twente toekomstbestendig te maken met duurzame energie. De plannen in de concept-strategie worden vervolgens verder uitwerkt. Daarbij gaan we ook in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Bekijk het filmpje: “Wanneer een Regionale Energiestrategie?”

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via r.scholten@oldenzaal.nl. Meer informatie over de Regionale Energiestrategie van Twente vindt u op de website van de RES Twente.