Klimaat

Het weer verandert. De afgelopen jaren hebben we verschillende weersextremen gezien. En de verwachting is dat het klimaat nog verder zal veranderen. Het wordt bijvoorbeeld steeds warmer. En hoewel dat in eerste instantie niet zo vervelend lijkt, zijn de gevolgen enorm. Zeker in combinatie met lange droge periodes, gevolgd door extreme regenbuien. Als gemeente moeten we ons aanpassen aan dit veranderende klimaat. En dat niet alleen. We moeten ons inzetten om klimaatverandering tegen te gaan.

Door als gemeente meer ruimte te maken voor water en groen, verkleinen we de kans op hittestress, drinkwatertekorten en wateroverlast. Naast schadebeperkende maatregelen, willen we klimaatverandering vooral waar mogelijk tegengaan. Op landelijk niveau heeft Nederland afspraken om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te verminderen. Broeikasgassen zijn namelijk een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Die afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dit houdt vanzelfsprekend ook in dat we als gemeente Oldenzaal maatregelen moeten nemen op dit vlak. Door bijvoorbeeld te investeren in groene energie. Lees meer op de pagina over duurzame energie.

In de gemeente Oldenzaal bestrijden we actief klimaatverandering en de effecten daarvan. Dit kunnen we niet alleen. Uw hulp als organisatie of inwoner is onmisbaar.

Global goals

Global goal 13In de gemeente Oldenzaal bestrijden we klimaatverandering en de effecten daarvan.

 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame  Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Klimaat: wat doen wij als gemeente?

Het weer verandert en wordt extremer. Als gemeente zetten we ons enerzijds in om deze gevolgen van klimaatverandering tot een minimum te beperken, anderzijds zetten we in op preventie.

Lees verder

Klimaat: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

De gemeente Oldenzaal werkt daarom graag samen met lokale bedrijven, scholen en instellingen. Hoe kunt u een steentje bijdragen, zodat we samen kunnen ondernemen, leren en genieten in een natuurrijke omgeving?

Lees verder

Klimaat: wat kunt u thuis of als buurt doen?

Voor een toekomst- en klimaatbestendig Oldenzaal moeten we ons inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Thuis, in uw eigen tuin of samen met de hele buurt; als inwoner van Oldenzaal kunt u ook een steentje bijdragen.

Lees verder