Warmtetransitie: wat doen wij als gemeente?

We kunnen er niet omheen. De komende jaren zullen we in de gemeente Oldenzaal de overstap maken van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Belangrijk daarbij is dat we dit op een verantwoorde en betaalbare manier doen, voor iedereen die in Oldenzaal woont en werkt. Onze rol als gemeente is enerzijds het faciliteren en stimuleren van duurzame initiatieven, maar ook door zelf onze gebouwen te verduurzamen. Zo wekken we energie op via zonnepanelen op het dak of kopen we groene stroom of CO2-gecompenseerd aardgas in.

De activiteiten van de gemeente Oldenzaal op het vlak van warmtetransitie betreffen onder meer het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten voor het opstellen van beleidskaders en wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen om Oldenzaalse bedrijven en inwoners te helpen om woningen of gebouwen te verduurzamen.

Hieronder leest u meer over onze initiatieven op het gebied van warmtetransitie. Meer informatie over onze activiteiten op het gebied van duurzame energie vindt u op de pagina over energie.

Initiatieven

Wijkuitvoeringsplan De Thij

Om verantwoord over te stappen naar duurzame warmtebronnen, is het van belang om per wijk een haalbaar en betaalbaar wijkuitvoeringsplan (WUP) te ontwikkelen. Het eerste plan is al in de maak, in samenwerking met inwoners van De Thij. In dit plan staat beschreven wat de meest optimale alternatieve techniek is om woningen en gebouwen in De Thij te verwarmen. Ook geeft het plan inwoners handvaten voor het verduurzamen van hun eigen woning. Wat kan wel en wat kan niet in de wijk? Komt er waterstof? Is een warmtepomp een goed idee? Wat kost dit eigenlijk? Deze en meer vragen worden allemaal beantwoord in het plan. Meer informatie over het WUP de Thij vindt u op de pagina over De Thij.

Energieloket

Samen met de andere gemeenten in Noordoost Twente (Dinkelland, Losser en Tubbergen) zet de gemeente Oldenzaal zich in om inwoners, bedrijven, scholen en instellingen te voorzien van professioneel en onafhankelijk advies over het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het resultaat van deze samenwerking is het Duurzaam Bouwloket. Hier kunt u terecht met vragen over de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen en zelfs een gratis adviesgesprek aanvragen bij een onafhankelijk adviseur.

Partner van Stichting Energieke Regio

De gemeente Oldenzaal werkt daarnaast samen met Energieke regio. Deze stichting helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren met het verduurzamen van hun gebouwen. Veel eigenaren en huurders van zakelijk- en maatschappelijk vastgoed weten namelijk niet goed waar te beginnen, wat beste manieren zijn om te verduurzamen, hoe aan wet- en regelgeving te voldoen en welke financiële voordelen verduurzamen met zich meebrengt. Lees meer op www.energiekeregio.nl/oldenzaal.

Groene leges

Het stimuleren van duurzame initiatieven is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Oldenzaal. Wie gaat bouwen of verbouwen moet hier in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor aanvragen en leges betalen. Particuliere woningeigenaren die ervoor kiezen om op een duurzame manier te bouwen of verbouwen kunnen 50% korting op de leges krijgen. Initiatieven die hiervoor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld het duurzaam (ver)bouwen van een woning of een initiatief in het kader van energiebesparing. Kijk op groene leges voor de voorwaarden. Initiatieven die hiervoor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld het duurzaam (ver)bouwen van een woning of een initiatief in het kader van energiebesparing. Kijk op de pagina over groene leges voor de voorwaarden.

Global goals

 In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Warmtetransitie

Om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, zullen we ons ook moeten richten op de transitie naar duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van onze gebouwen.

Lees verder

Warmtetransitie: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

In 2050 is elk gebouw duurzaam en aardgasvrij. Ook bedrijven, scholen en instellingen krijgen hiermee te maken.

Lees verder

Warmtetransitie: wat kunt u thuis of als buurt doen?

In 2050 verwarmen we onze huizen en koken we niet meer met aardgas. Dit betekent dat duurzaamheid een speerpunt zal zijn bij het (ver)bouwen van nieuwe particuliere woningen.

Lees verder