Water en riolering

Ieder mens heeft recht op veilig en betaalbaar drinkwater. Iets wat heel vanzelfsprekend lijkt, maar het niet is. We merken allemaal dat het klimaat verandert en dat we steeds vaker te maken krijgen met periodes van enerzijds extreme hitte en droogte en anderzijds flinke regenbuien, wat zowel het risico op watertekort als wateroverlast verhoogt. De noodzaak voor efficiënt en duurzaam waterbeheer wordt dus steeds groter. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor ons als gemeente, maar ook bedrijven, instellingen en inwoners kunnen op dit vlak een steentje bijdragen.

Voor de gemeente Oldenzaal is de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen een belangrijk speerpunt. Zo zetten we ons in voor veilig en betaalbaar drinkwater, vermindering van verontreiniging, efficiënt watergebruik, integraal waterbeheer en het beschermen van onze ecosystemen. Ook bedrijven, instellingen en inwoners kunnen veel doen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken en te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

Global goals

Global goals icon In de gemeente Oldenzaal zorgen we voor de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. 

 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame  Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Water en riolering: wat doen wij als gemeente?

Om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen aan te pakken, werken we als gemeente Oldenzaal nauw samen met andere gemeenten in de provincie en daarbuiten.

Lees verder

Water en riolering: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

Bent u ondernemer of werkt u bij een school of andere instelling? Dan zijn er verschillende dingen die u kunt doen om bij te dragen aan een watervriendelijke leefomgeving.

Lees verder

Water en riolering: wat kunt u thuis of als buurt doen?

Benieuwd wat u thuis of als buurt kunt doen om een steentje bij te dragen? Dat kan op verschillende manieren.

Lees verder