Duurzaamheidsmaatregelen gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal vindt duurzaamheid belangrijk. In de Toekomstvisie duurzaam Oldenzaal is beschreven op welke manier de gemeente Duurzaamheid een plek geeft in het beleid. Hier werkt de gemeente aan vanuit vijf pijlers;

  1. De Oldenzaalse aanpak; we doen het samen
  2. Een groen, gezond en veilig Oldenzaal voor jong en oud
  3. Een klimaatbestendig Oldenzaal
  4. Energieneutraal Oldenzaal
  5. Afvalloos Oldenzaal

Vanuit deze pijlers werkt de gemeente samen met organisaties, inwoners en ondernemers aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Natuurlijk heeft de gemeente zelf ook gekeken naar de mogelijkheden om de eigen panden duurzamer te maken. Op het dak van het stadhuis liggen zonnepanelen waarmee energie wordt opgewekt en de verlichting in het stadhuis werkt op aanwezigheidsdetectie. In de toiletten zijn duurzame maatregelen genomen op het gebied van verlichting, handdoeken en zeep. De kantine in het stadhuis is duurzaam en biedt werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk wordt het afval gescheiden en worden medewerkers gestimuleerd om duurzaam te werken door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk te printen en koffiebekers opnieuw te gebruiken. Bij aanbestedingsprocedures wordt duurzaamheid meegenomen in de afweging.

Bij de werkzaamheden van de gemeente in de stad gebruikt de gemeente duurzame materialen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van riothermie (gebruik van warmte uit het riool) bij de plannen voor verbouw of nieuwbouw van het zwembad. Op parkeerplaatsen in Oldenzaal plaatst de gemeente elektrische laadpalen.