Energietoeslag

De energieprijzen zijn flink gestegen. Steeds meer huishoudens kunnen de rekening moeilijk betalen. Het Rijk stelt extra geld beschikbaar om dit te compenseren. Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalige toeslag van € 800 per huishouden. Per huishouden kan één toeslag worden ontvangen. Om voor de toeslag in aanmerking te komen moet u in ieder geval aan twee voorwaarden voldoen:

 • U heeft een contract met een energieleverancier.
 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan € 1.244,54 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) of € 1.777,92 per maand (voor een echtpaar).
  Vanaf 1 juli zijn deze grensbedragen vastgesteld op respektievelijk € 1.256,08 per maand en €1.794,40 per maand. 
 • Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de volgende grensbedragen: € 1.382,89 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) en € 1.872,49 per maand (voor een echtpaar).
  Vanaf 1 juli zijn deze grensbedragen vastgesteld op respektievelijk € 1.397,27 per maand en € 1.892,81 per maand. 

Onder het kopje Aanpak leest u hoe u een aanvraag kunt indienen. Ontving u op 1 maart 2022 een maandelijkse uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen: de toeslag wordt dan automatisch betaald.

Verhoging van de toeslag

Het kabinet heeft in juli 2022 de energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. Hebt u al een energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u een nabetaling van € 500. U hoeft daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij verwachten dat wij die nabetaling in september aan u kunnen overmaken. U ontvangt ook een beschikking waarin dat staat.

Nemen wij ná 1 september 2022 een besluit op uw aanvraag en heeft u recht op de toeslag? Dan ontvangt u meteen een bedrag van € 1.300. 

De toeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. De toeslag kan niet worden toegekend aan mensen jonger dan 21 jaar of studenten. Sommige mensen ontvangen de toeslag automatisch; anderen moet eerst een aanvraag indienen.

Automatische betaling

Ontvangt u op 1 maart 2022 een uitkering van de gemeente Oldenzaal, met name een uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ? Dan wordt de toeslag automatisch aan u betaald. U hoeft geen aanvraag in te dienen. We betalen de toeslag in de maand april 2022.

Uitzondering

Er is een belangrijke uitzondering. Ontvangt u een verlaagde uitkering omdat u met meer mensen in één huis woont (kostendelersnorm)? Dan heeft u mogelijk wel recht op de toeslag maar de toeslag wordt dan niet automatisch betaald. U kunt dan wel een aanvraag indienen. U heeft alleen recht op de toeslag als het contract met de energieleverancier op uw naam staat.

Aanvragen

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Oldenzaal, maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u ook voor een toeslag in aanmerking komen als het contract met de energieleverancier op uw naam staat en u aan overige voorwaarden voldoet. Lees daarover meer onder het tabblad Voorwaarden.

Wat is een laag inkomen?

Heeft u een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan heeft u mogelijk recht op de toeslag. Daarvoor gelden dus de volgende grensbedragen:

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.244,54 per maand (excl. vakantiegeld) (vanaf 1 juli 2022:  € 1.256,08 per maand) 
 • Gezin: € 1.777,92 per maand (excl. vakantiegeld) (vanaf 1 juli 2022: € 1.794,40 per maand)

Heeft u een bijdrage ontvangen in het kader van het gemeentelijke Bijdragefonds of heeft u een Individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag als u ook aan de overige voorwaarden voldoet. U kunt dan een aanvraag indienen. 

Wat heeft u daarbij nodig? U logt in met uw DigiD. Zorg ook voor een kopie ID-bewijs, inkomensbewijzen van de afgelopen 3 maanden, een kopie energiecontract en een kopie bankpas.

Dien een aanvraag in 

Lukt het niet om de aanvraag online in te dienen? Dan kunt u het aanvraagformulier ook ophalen bij het stadhuis. U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 december 2022.

Wie kan de energietoeslag krijgen?

​De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De hoogte van uw spaargeld of vermogen speelt geen rol. U kunt toeslag aanvragen als u zelfstandige woonruimte heeft én het energiecontract op uw naam staat. Personen jonger dan 21 jaar, studenten en mensen in een inrichting komen niet in aanmerking voor de toeslag.

Wat is een laag inkomen?

Heeft u een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan heeft u mogelijk recht op de toeslag. Daarvoor gelden dus de volgende grensbedragen:

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.244,54 per maand (excl. vakantiegeld) (vanaf 1 juli 2022:  € 1.256,08 per maand)
 • Echtpaar: € 1.777,92 per maand (excl. vakantiegeld) (vanaf 1 juli 2022: € 1.794,40 per maand)
 • Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de volgende grensbedragen: € 1.382,89 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) en €1.872,49 per maand (voor een echtpaar) Vanaf 1 juli zijn deze grensbedragen vastgesteld op respektievelijk € 1.397,27 per maand en € 1.892,81 per maand.

Wisselende inkomsten?

Heeft u sterk wisselende inkomsten? Dan beoordelen wij uw inkomen op basis van een gemiddelde van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Geen energiecontract?

Staat het energiecontract van de woning niet op uw naam? Dan kunt u geen toeslag aanvragen. U bent dan immers niet degene die de energiekosten betaalt. Per huishouden kan één toeslag betaald worden.

Bijzondere situaties

Voorwaarde voor de energietoeslag is dat u daadwerkelijk energielasten heeft. Het is mogelijk dat u geen eigen energiecontract heeft maar woninghuur betaalt inclusief energielasten. In dat geval geldt een huurcontract of huurspecificatie als bewijsstuk voor de energietoeslag.

De toeslag is bestemd voor de energielasten. De hoogte van uw energiekosten wordt niet beoordeeld. Per huishouden kan slechts één toeslag worden toegekend. Bij de beoordeling van het recht speelt uw vermogen geen rol. Wij kijken dus niet naar uw spaargeld. Uw inkomen bepaalt of u recht hebt op de toeslag.

Heeft u een bijdrage ontvangen in het kader van het Bijdragefonds of heeft u een Individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag als u aan de overige voorwaarden voldoet. U kunt dan een aanvraag indienen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11