payment iconEnergietoeslag 2023

Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan wordt de toeslag voor 2023 automatisch betaald. U hoeft dan geen aanvraag in te dienen. Dat geldt ook als u in januari 2023 een periodieke uitkering van ons ontvangt. Komt u niet in aanmerking voor automatische betaling en heeft u in 2023 een laag inkomen? Lees dan eerst de voorwaarden en vraag aan.

Energietoeslag 2023

De energieprijzen zijn flink gestegen. Steeds meer huishoudens kunnen de rekening moeilijk betalen. Het Rijk stelt ook voor het jaar 2023 extra geld beschikbaar om dit te compenseren. Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalige toeslag van € 1.300 per huishouden. Per huishouden kan één toeslag worden ontvangen. Personen jonger dan 21 jaar, en mensen in een instelling komen niet in aanmerking voor de toeslag. Voor studenten geldt in 2023 een aparte regeling die door DUO wordt uitgevoerd.  

Bedrag van de betaling

De rijksoverheid heeft bepaald dat de energietoeslag niet (volledig) uitbetaald mocht worden voordat de noodzakelijke wetswijziging was doorgevoerd. Die wetswijziging is inmiddels vastgesteld. Heeft u recht op een nabetaling? Dan ontvangt u dat bedrag zo spoedig mogelijk. 

Automatische betaling

De energietoeslag wordt automatisch betaald als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft voor het jaar 2022 een energietoeslag ontvangen en woont op 1 januari 2023 in Oldenzaal, of
  • U ontvangt in de maand januari 2023 een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ.

U hoeft dan geen aanvraag in te dienen voor de toeslag voor het jaar 2023. De energietoeslag 2023 wordt automatisch aan u overgemaakt. U ontvangt dan ook schriftelijk bericht.

Voorwaarden

Komt u niet in aanmerking voor een automatische betaling? Dan kunt u de toeslag aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een zelfstandige woonruimte
  • U kunt aantonen dat u energielasten heeft en dat u die zelf betaalt
  • U heeft een laag inkomen

Een “laag inkomen” is een inkomen dat lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarvoor gelden de volgende grensbedragen:

  • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.386,95 per maand (excl. vakantiegeld)
  • echtpaar: € 1.981,34 per maand (excl. vakantiegeld) 

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de volgende grensbedragen:

  • alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.547,74 per maand (excl. vakantiegeld)
  • echtpaar: € 2.101,70 per maand (excl. vakantiegeld) 

Deze grensbedragen gelden voor de periode vanaf 1 juli 2023.

Heeft u sterk wisselende inkomsten? Dan beoordelen wij uw inkomen op basis van een gemiddelde van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. De hoogte van uw spaargeld of vermogen speelt geen rol. 

Voorwaarde voor de energietoeslag is dat u daadwerkelijk energielasten heeft. Het is mogelijk dat u geen eigen energiecontract heeft maar woninghuur betaalt inclusief energielasten. In dat geval geldt een huurcontract of huurspecificatie als bewijsstuk voor de energietoeslag. In alle andere gevallen vragen we u een energiecontract te laten zien.

Aanvragen

Komt u niet in aanmerking voor een automatische toekenning? Maar voldoet u in 2023 wel aan de voorwaarden? Dan kunt u online een aanvraag indienen. U logt in met DigiD. Bij de aanvraag moet u de volgende digitale kopieën kunnen uploaden: een kopie ID-bewijs, inkomensbewijzen van de afgelopen 3 maanden, een kopie energiecontract en een kopie bankpas.

U kunt aanvragen tot en met 31 december 2023.

Lukt het niet om de aanvraag online in te dienen? Dan kunt u het aanvraagformulier ook ophalen in het Stadhuis. De Formulierenservice Oldenzaal kan u ondersteunen bij het invullen van het aanvraagformulier voor de energietoeslag. Hiervoor kunt u zonder afspraak terecht op donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur bij Impuls aan de Wilhelminastraat 5 en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bij het stadhuis aan de Ganzenmarkt 1. 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier