Evenement organiseren, vergunning of melding

Een bruisend feest organiseren?

Oldenzalers zijn goed in het organiseren van bruisende en bourgondische feesten. Om evenementen goed te organiseren, is een goede voorbereiding nodig. Van locatie en uitnodiging tot drank en muziek. Ook is een evenement pas geslaagd als het goed en veilig verloopt. Daarom hoort het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement daar ook bij. Wij als gemeente helpen u hier graag bij.

Vergunning of melding

Een evenement is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Dat kan zijn een braderie, hardloopwedstrijd of een straatfeest maar ook een kermis of een carnavalsoptocht. Wij onderscheiden twee verschillende soorten evenementen: vergunningplichtige evenementen en de melding klein evenement. Deze kennen elk een andere procedure.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan op de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Ga naar de Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Ga naar de Vergunningintaker

Meer informatie over het organiseren van evenementen vind u op de website van de Veiligheidsregio Twente: www.vrtwente.nl. U vind er Informatie over het opstellen van een veiligheidsplan en richtlijnen en tips over specifieke thema's zoals beveiliging, brandveiligheid en EHBO.

Is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten.

Vergunning of melding

Een evenement is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Dat kan zijn een braderie, hardloopwedstrijd of een straatfeest maar ook een kermis of een carnavalsoptocht. Wij onderscheiden twee verschillende soorten evenementen: vergunningplichtige evenementen en de melding klein evenement. Deze kennen elk een andere procedure.

Meer informatie over het organiseren van evenementen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Twente. U vindt er informatie over het opstellen van een veiligheidsplan en richtlijnen en tips over specifieke thema's zoals beveiliging, brandveiligheid en EHBO.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel ‘Evenement houden’ te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Ga naar de Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Ga naar de Vergunningintaker

Is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten.

Aan een melding 'klein evenement' zijn geen kosten verbonden.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag evenementenvergunning worden leges berekend. De leges zijn:

 • evenement categorie A € 75,00
 • evenement categorie B € 150,00
 • evenement categorie C € 300,00

Het kan zijn dat u voor uw evenement nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld voor de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken, het afwijken van het bestemmingsplan, of een loterij. Er worden voor deze aanvragen ook leges berekend. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer moet u de aanvraag of melding doen?

Is uw evenement een klein evenement? Dan moet u minimaal 15 werkdagen voordat het evenement plaatsvindt de melding doen.

Is uw evenement vergunningsplichtig? Bij een A evenement moet de aanvraag voor de evenementenvergunning minimaal 8 weken vooraf zijn ingediend, Bij een B of C evenement moet de evenementenvergunning minimaal 12 weken vooraf zijn ingediend. Door aan het begin van het jaar een vooraankondiging te doen kunnen wij beoordelen in welke categorie uw evenement valt. Als u niet weet in welke categorie uw evenement valt adviseren wij u om de termijn van 12 weken aan te houden.

Als u uw aanvraag te laat indient, dan kan dat betekenen dat wij uw aanvraag niet behandelen. Wij hebben dan onvoldoende tijd voor een goede beoordeling van de aanvraag. Dit heeft tot gevolg dat uw evenement niet door kan gaan.

Op basis van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Oldenzaal 2020 is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Voor een klein evenement is een vergunning niet nodig en kunt u volstaan met een melding. Uw evenement is een klein evenement als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Het aantal gelijktijdige aanwezigen niet meer is dan 150 personen
 • Het evenement plaatsvindt tussen 07.00 en 00:00 uur
 • Geen muziek ten gehore worden gebracht tussen 23.30 en 07.00 uur, hierbij worden de geluidsniveaus 70 dB(A) en 80 dB(C) op de gevels van omringende woningen niet overschreden
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, een (brom)fietspad, parkeerplaats of vormt niet anderszins een belemmering voor het verkeer
 • Er worden slechts kleine objecten met een maximale oppervlakte van 50 m² geplaatst zoals een luchtkussen, marktkraam, partytent of objecten van gelijksoortige omvang
 • Er is een organisator

In de nota regels evenementen Oldenzaal 2020 kunt u alle regels vinden die er gelden voor het aanvragen en het houden van een evenement.

Tijdelijke reclame maken voor uw evenement

Wilt u voor uw evenement tijdelijke reclame maken in het openbaar gebied? Dan heeft u een aparte vergunning nodig. Ga naar de Vergunningenchecker en kies voor de tegel ‘Spandoek plaatsen’.

Natuurbrandrisico

Denk bij het organiseren van een evenement ook aan eventueel brandgevaar. Op de website www.natuurbrandrisico.nl leest u actuele informatie over natuurbrandrisico’s.

Veiligheid objecten en constructies

Wilt u objecten plaatsen waarbij de constructieve veiligheid belangrijk is moeten er constructieve gegevens en statische berekeningen aangeleverd worden. Constructieve gegevens en statische berekeningen hoeven niet aangeleverd te worden bij een:

 • (party) tent kleiner dan 50 m2
 • springkussen of waterbak
 • (markt) kramen of
 • podium waarvan de vloeroppervlakte minder is dan 75 m2, de hoogte minder dan 1 meter is en waarbij GEEN overkapping geplaatst wordt.

Lees ook de Algemene voorwaarden voor het plaatsen van objecten en constructies.

Brandveilig gebruik

Op de website van de overheid leest u de inhoud van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Ballonnen oplaten

Het is in de gemeente Oldenzaal verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Bijvoorbeeld tijdens een feest of evenement. Het oplaten van ballonnen heeft gevolgen voor het milieu. De ballonnen komen na het oplaten ergens neer op de grond. Dat zorgt voor zwerfafval en is schadelijk voor milieu (flora en fauna).

Het verbod geldt voor, van elk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen.

Stikstof

Tegenwoordig is het nodig om een stikstofberekening te maken. Dit om te bepalen of er acties nodig zijn om bij het evenement eventuele uitstoot van stikstof te voorkomen of te compenseren. In deze brochure van de Provincie Overijssel leest u over de aanpak die u daarbij kunt hanteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.