Fietssnelweg F35 zijtak Oldenzaal


Op het kruispunt Enschedesestraat/J.H. Nieuwenhuisstraat/Schelmaatstraat is een rotonde aangebracht. De fietssnelweg, die voor een groot gedeelte in 2019 is aangelegd, is doorgetrokken tot aan het kruispunt Enschedesestraat-J.H. Nieuwenhuisstraat. De fietssnelweg is toen in één richting aangesloten, omdat er nog grond moest worden aangekocht.

Het bestaande hekwerk werd verplaatst richting de appartementen. Dit was nodig, omdat het nieuwe fietspad breder is dan het huidige pad. Begin 2021 wordt extra groen aangebracht in het grasveld voor de appartementen. De bomen in dat gedeelte blijven staan.

Het kruispunt Enschedesestraat-J.H. Nieuwenhuisstraat-Schelmaatstraat is sinds vrijdagmiddag 18 december 2020 gereed en geopend voor het verkeer. De rode kleur op de fietsstroken en de groenvoorzieningen kunnen pas in het voorjaar 2021 worden aangebracht in verband met de temperatuur. 

Waarom gaat dit gebeuren?

Op het kruispunt Enschedesestraat/J.H. Nieuwenhuisstraat/Schelmaatstraat hebben de afgelopen jaren regelmatig ongevallen plaatsgevonden. Door de aanleg van de rotonde verbetert de verkeersafwikkeling en het zicht. Daardoor wordt het kruispunt veiliger en wordt dit verkeersknelpunt opgelost.

De fietssnelweg F 35 is doorgetrokken en heeft een duidelijk begin en einde op de rotonde. Hierdoor is het voor fietsers veiliger. In 2019 is de eerste fase van de fietssnelweg F35, zijtak Oldenzaal, gerealiseerd. Dit is een breed, goed verlicht fietspad in twee richtingen. De eerste en grootste fase bestond uit het realiseren van de fietssnelweg van de gemeentegrens tot aan het appartementencomplex aan de Oude Lossersestraat. Nu is het fietspad dus aangesloten op het kruispunt Enschedesestraat – Schelmaatstraat.

De fietssnelweg F35 is een unieke snelle fietsverbinding door Twente. Er zijn al diverse trajecten gereed zoals bijvoorbeeld tussen Hengelo en Enschede. De provincie Overijssel is de initiatiefnemer voor deze fietsverbindingen, die een goed alternatief  bieden voor het stedelijke en regionale fietsverkeer. Zij betalen dan ook grotendeels de aanleg van deze fietssnelwegen.Door de rotonde, de fietssnelweg en het aanbrengen van extra groen krijgt dit gedeelte van de Enschedesestraat een fraaie en frisse uitstraling. Hierdoor wordt de route naar de binnenstad veel mooier en aantrekkelijker.

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de straat is geopend.  

De straat en de fietspaden zien er nu anders uit. De rotonde zorgt ervoor dat het verkeer veilig en snel doorstroomt. De automobilisten hebben goed zicht en kunnen soepel hun weg vervolgen. Op het fietspad wordt nog rood asfalt aangebracht en aan beide zijden van de asfaltweg is een 30 cm brede betonstrook aangelegd. Dit is de afgesproken en herkenbare inrichting voor een fietssnelweg. Autoverkeer kan gebruik blijven maken van de Duivelsdijk en de Postweg. De voorrangssituatie is daar in fase 1 al aangepast. Het doorgaande fietsverkeer krijgt zoveel mogelijk voorrang.

Bushaltes weer in gebruik

De bushaltes aan de Enschedesestraat, tussen de J.H. Nieuwenhuisstraat en de Lossersestraat zijn vanaf zaterdag 19 december weer in gebruik.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Normaliter worden bewoners bij de herinrichting van straten betrokken. In dit geval gaat het om een belangrijke ontsluitingsweg, waar ook nog veel ongevallen zijn gebeurd. Daardoor is de verkeerssituatie leidend geweest bij de herinrichtingsplannen. Bij de inrichting van de groenstrook is de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex aan de Oude Lossersestraat betrokken.


De werkzaamheden zijn uitgevoerd door wegenbouwbedrijf NTP en zijn 18 december afgerond. In het voorjaar 2021 worden de puntjes op de i gezet, door:

  • kleine, aanvullende bestratingswerkzaamheden uit te voeren
  • groenvoorzieningen aan te brengen
  • de fietsstroken rondom de rotonde te voorzien van een rode slijtlaag. Hiervoor wordt de rotonde nog een keer afgesloten voor het openbare verkeer. De rode coating voor de fietsstroken kan pas later worden aangebracht in verband met de temperatuur. 
     

Bekijk dePDFfasering van het project en PDFhet ontwerp.


Door de coronamaatregelen was een informatieavond helaas niet mogelijk. De aanwonenden en overige belanghebbenden zijn door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Ook werden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.

Op de website fietsnelwegf35.nl van de provincie Overijssel leest u meer informatie over de F35 fietssnelweg. 

 


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team Realisatie.