Fietssnelweg F35 zijtak Oldenzaal

In 2019/2020 wordt de fietssnelweg F35, zijtak Oldenzaal gerealiseerd. Dit brede, goed verlichte fietspad in twee richtingen zal in twee fases worden aangelegd. De eerste en grootste fase bestaat uit het realiseren van de fietssnelweg van de gemeentegrens tot aan het appartementencomplex van de WBO aan de Oude Lossersestraat. Deze fase is inmiddels gereed. De tweede fase betreft de aansluiting tussen fase 1 en het kruispunt Enschedesestraat – Schelmaatstraat.

Wat gaat er gebeuren?

In de gemeente Oldenzaal starten we in 2019 met de realisatie de fietssnelweg F35 zijtak Oldenzaal. De fietssnelweg wordt gerealiseerd vanaf de verkeerslichten bij het kruispunt Duivelsdijk – Enschedesestraat-N733 (vanaf de carpoolplaats) tot aan het kruispunt Enschedesestraat – J.H Nieuwenhuisstraat. Voor een overzicht kunt u PDFdeze situatietekening bekijken.

Waarom gaat dit gebeuren?

De fietssnelweg F35 is een unieke snelle fietsverbinding door Twente. Er zijn al diverse trajecten gereed zoals bijvoorbeeld in Hengelo en Enschede. De provincie Overijssel is de initiatiefnemer voor deze fietsverbindingen. Dit om een goed alternatief te bieden voor het stedelijke en regionale fietsverkeer. Zij betalen dan ook grotendeels de aanleg van deze fietssnelwegen. Het deel welke we in Oldenzaal gaan aanleggen is onderdeel van de fietssnelweg de F35. Het is de bedoeling om in de toekomst de fietssnelweg helemaal door te trekken tot aan Enschede. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u meer informatie hierover vinden op de website van de provincie Overijssel http://www.fietssnelwegf35.nl.

Wat betekent dit voor mij?

Na de werkzaamheden zien de straat en de fietspaden er  anders uit dan nu. Er wordt rood asfalt toegepast en aan beide zijden van de asfaltweg wordt een 30 cm brede betonstrook aangebracht. Dit is de afgesproken en herkenbare inrichting voor een fietssnelweg. Na de realisatie blijft het voor autoverkeer mogelijk om van de Duivelsdijk en de Postweg gebruik te maken. Dus daar waar nu met de auto gereden mag worden, mag na de realisatie ook gewoon met een auto gereden worden. De voorrangssituatie wordt wel aangepast. Het doorgaande fietsverkeer krijgt zoveel mogelijk voorrang. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u hinder ondervindt.

De fietssnelweg binnen de gemeente Oldenzaal wordt PDFaangebracht in twee fases.

  • Fase 1
    De werkzaamheden voor fase 1 zijn uitgevoerd en u kunt gebruik maken van dit deel van de fietssnelweg. De kabels en leidingen zijn verlegd en daarna heeft de Twentse Weg- en Waterbouw dit deel van de fietssnelweg, vanaf de carpoolplaats bij de Duivelsdijk tot aan de eerste flat aan de Oude Lossersestraat, gereed gemaakt.
     
  • Fase 2
    De uitvoering van het tweede deel, voor de flats aan de Oude Lossersestraat tot aan de J.H. Nieuwenhuisstraat, willen we ook nog graag in 2019 opstarten. Voor deze fase moeten echter nog diverse zaken onderzocht en geregeld worden. Waarschijnlijk vind de uitvoering hiervan eind 2019/ begin 2020 plaats. Meer informatie hierover volgt.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben worden continu op de hoogte gehouden middels informatiebrieven. De website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team Realisatie.