Fietssnelweg F35 zijtak Oldenzaal


Op het kruispunt Enschedesestraat/J.H. Nieuwenhuisstraat/Schelmaatstraat wordt een rotonde aangebracht. De fietssnelweg, die voor een groot gedeelte in 2019 is aangelegd, wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt Enschedesestraat-J.H. Nieuwenhuisstraat. De fietssnelweg is toen in één richting aangesloten, omdat er nog grond moest worden aangekocht.

Het bestaande hekwerk wordt verplaatst richting de appartementen en wordt geplaatst op de nieuwe kavelgrens. Dit is nodig, omdat het nieuwe fietspad breder wordt dan het huidige pad. Er wordt extra groen aangebracht in het grasveld voor de appartementen. De bomen in dat gedeelte blijven staan.

Een groot gedeelte van de Enschedesestraat en het kruispunt J.H. Nieuwenhuisstraat-Schelmaatstraat zijn afgesloten in verband met de werkzaamheden. Het verleggen van de kabels en leidingen is inmiddels gereed. Er wordt nu gewerkt aan de rotonde en de fietssnelweg. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde 2020 gereed zijn. De rode kleur op de fietsstroken en de groenvoorzieningen kunnen pas in het voorjaar 20121 worden aangebracht. 

 

Waarom gaat dit gebeuren?

Op het kruispunt Enschedesestraat/J.H. Nieuwenhuisstraat/Schelmaatstraat hebben de afgelopen jaren regelmatig ongevallen plaatsgevonden. Door de aanleg van de rotonde verbetert de verkeersafwikkeling en het zicht. Daardoor wordt het kruispunt veiliger en wordt dit verkeersknelpunt opgelost.

De fietssnelweg F 35 wordt doorgetrokken en krijgt een duidelijk begin en einde op de rotonde. Hierdoor wordt het voor fietsers veiliger. In 2019 is de eerste fase van de fietssnelweg F35, zijtak Oldenzaal, gerealiseerd. Dit is een breed, goed verlicht fietspad in twee richtingen. De eerste en grootste fase bestond uit het realiseren van de fietssnelweg van de gemeentegrens tot aan het appartementencomplex aan de Oude Lossersestraat. Nu wordt het fietspad dus aangesloten op het kruispunt Enschedesestraat – Schelmaatstraat.

De fietssnelweg F35 is een unieke snelle fietsverbinding door Twente. Er zijn al diverse trajecten gereed zoals bijvoorbeeld tussen Hengelo en Enschede. De provincie Overijssel is de initiatiefnemer voor deze fietsverbindingen, die een goed alternatief  bieden voor het stedelijke en regionale fietsverkeer. Zij betalen dan ook grotendeels de aanleg van deze fietssnelwegen.Door de rotonde, de fietssnelweg en het aanbrengen van extra groen krijgt dit gedeelte van de Enschedesestraat een fraaie en frisse uitstraling. Hierdoor wordt de route naar de binnenstad veel mooier en aantrekkelijker.

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De straat is ter hoogte van het kruispunt afgesloten. De werkzaamheden duren tot het einde van het jaar, de panden blijven bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt via de Eektestraat omgeleid. Het bestemmingsverkeer wordt via de Lossersestraat en de Burgemeester Wallerstraat omgeleid. Voor fietsers wordt een kortere omleidingsroute ingesteld. Deze werkzaamheden zullen overlast met zich meebrengen, maar door een goede afstemming en planning wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.

Na de werkzaamheden zien de straat en de fietspaden er  anders uit dan nu. De rotonde zorgt ervoor dat het verkeer veilig en snel doorstroomt. De automobilisten hebben dan goed zicht en kunnen soepel hun weg vervolgen. Op het fietspad wordt rood asfalt aangebracht en aan beide zijden van de asfaltweg wordt een 30 cm brede betonstrook aangelegd. Dit is de afgesproken en herkenbare inrichting voor een fietssnelweg. Autoverkeer kan gebruik blijven maken van de Duivelsdijk en de Postweg. De voorrangssituatie is daar in fase 1 al aangepast. Het doorgaande fietsverkeer krijgt zoveel mogelijk voorrang.

Bushaltes tijdelijk buiten gebruik

De bushaltes aan de Enschedesestraat, tussen de J.H. Nieuwenhuisstraat en de Lossersestraat, zijn vanaf 17 augustus tot halverwege december buiten gebruik. De dichtstbijzijnde bushaltes staan aan de Burgemeester Wallerstraat. De bus wordt via de Burgemeester Wallerstraat en de Lossersestraat omgeleid.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Normaliter worden bewoners bij de herinrichting van straten betrokken. In dit geval gaat het om een belangrijke ontsluitingsweg, waar ook nog veel ongevallen zijn gebeurd. Daardoor is de verkeerssituatie leidend geweest bij de herinrichtingsplannen. Bij de inrichting van de groenstrook is de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex aan de Oude Lossersestraat betrokken.


De werkzaamheden worden uitgevoerd door wegenbouwbedrijf NTP vanaf maandag 17 augustus 2020, en zullen naar verwachting tot het einde van het jaar duren.

Bekijk dePDFfasering van het project en PDFhet ontwerp.


Door de coronamaatregelen is een informatieavond helaas niet mogelijk. De aanwonenden en overige belanghebbenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.

Op de website fietsnelwegf35.nl van de provincie Overijssel leest u meer informatie over de F35 fietssnelweg. 

 


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team Realisatie.