Fietssnelweg F35 zijtak Oldenzaal

In 2019 wordt de fietssnelweg F35, zijtak Oldenzaal gerealiseerd. Dit brede, goed verlichte fietspad in twee richtingen zal in twee fases worden aangelegd. De eerste en grootste fase bestaat uit het realiseren van de fietssnelweg van de gemeentegrens tot aan het appartementencomplex van de WBO aan de Oude Lossersestraat. De tweede fase betreft de aansluiting tussen fase 1 en het kruispunt Enschedesestraat – Schelmaatstraat.

Wat gaat er gebeuren?

In de gemeente Oldenzaal starten we in 2019 met de realisatie de fietssnelweg F35 zijtak Oldenzaal. De fietssnelweg wordt gerealiseerd vanaf de verkeerslichten bij het kruispunt Duivelsdijk – Enschedesestraat-N733 (vanaf de carpoolplaats) tot aan het kruispunt Enschedesestraat – J.H Nieuwenhuisstraat. Voor een overzicht kunt u PDFdeze situatietekening bekijken.

Waarom gaat dit gebeuren?

De fietssnelweg F35 is een unieke snelle fietsverbinding door Twente. Er zijn al diverse trajecten gereed zoals bijvoorbeeld in Hengelo en Enschede. De provincie Overijssel is de initiatiefnemer voor deze fietsverbindingen. Dit om een goed alternatief te bieden voor het stedelijke en regionale fietsverkeer. Zij betalen dan ook grotendeels de aanleg van deze fietssnelwegen. Het deel welke we in Oldenzaal gaan aanleggen is onderdeel van de fietssnelweg de F35. Het is de bedoeling om in de toekomst de fietssnelweg helemaal door te trekken tot aan Enschede. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u meer informatie hierover vinden op de website van de provincie Overijssel http://www.fietssnelwegf35.nl.

Wat betekent dit voor mij?

Na de werkzaamheden zien de straat en de fietspaden er  anders uit dan nu. Er wordt rood asfalt toegepast en aan beide zijden van de asfaltweg wordt een 30 cm brede betonstrook aangebracht. Dit is de afgesproken en herkenbare inrichting voor een fietssnelweg. Na de realisatie blijft het voor autoverkeer mogelijk om van de Duivelsdijk en de Postweg gebruik te maken. Dus daar waar nu met de auto gereden mag worden, mag na de realisatie ook gewoon met een auto gereden worden. De voorrangssituatie wordt wel aangepast. Het doorgaande fietsverkeer krijgt zoveel mogelijk voorrang. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u hinder ondervindt.

De fietssnelweg binnen de gemeente Oldenzaal wordt PDFaangebracht in twee fases.

  • Fase 1
    In april worden de kabels en leidingen verlegd om ruimte te maken voor het eerste deel van de fietssnelweg. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn aan het einde van de maand mei gereed. Direct daarna start de Twentse Weg- en Waterbouw met de werkzaamheden aan de weg. Zij maken het eerste deel van de fietssnelweg, vanaf de carpoolplaats bij de Duivelsdijk tot aan de eerste flat aan de Oude Lossersestraat, gereed. De werkzaamheden voor deze fase zijn gereed voor de bouwvakvakantie 2019 (half/eind juli 2019)
     
  • Fase 2
    Het tweede deel, voor de flats aan de Oude Lossersestraat tot aan de J.H. Nieuwenhuisstraat, willen we graag direct na de bouwvakvakantie opstarten. Op dit moment wordt nog onderzocht of het kruispunt Enschedesestraat – J.H. Nieuwenhuisstraat opnieuw vorm gegeven kan worden. Meer informatie hierover volgt.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben worden continu op de hoogte gehouden middels informatiebrieven. De website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sven Mulder, projectleider van team Realisatie.