Financiering: subsidie en lening

Korting op leges bij groene plannen

Particuliere woningeigenaren met duurzame initiatieven krijgen 50% korting op de leges voor hun vergunningaanvraag. Dat wil zeggen: als het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gemeente Oldenzaal. Met uw initiatief moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij (ver)bouw van een woning wordt onder meer gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt. De regeling geldt alleen voor particuliere woningeigenaren. Bedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen geen gebruik maken van groene leges.

Lees ook meer over groene leges.

Energieloket

Gratis en onafhankelijk advies krijgt u bij het Energieloket.

Landelijke subsidies en regelingen

Op de website van MilieuCentraal staat een overzicht van de actuele landelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Ook de provincie Overijssel heeft subsidies en regelingen waar u gebruik van kunt maken. U vindt het overzicht op de site van de provincie.

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. De subsidie voor eigenaar én bewoner is vanaf 2 september 2019 weer aan te vragen. De subsidievoorwaarden staan nu op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bent u het overzicht kwijt? Het Energieloket geeft u graag meer informatie.