Geboorte, aangifte

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Kunt u niet binnen de gestelde termijn aangifte doen, vanwege feestdagen of een andere reden? Neem dan zodra u dit kunt voorzien, contact op met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

De vader of meemoeder kan in principe aangifte van de geboorte doen. De ouders moeten dan wel getrouwd zijn of de vader of meemoeder moet de ongeboren vrucht hebben erkend. Meer info bij voorwaarden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin wordt vermeld waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor de achternaam van uw kind? Lees dan de informatie bij 'Naamskeuze kinderen'

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Voor een geboorteaangifte heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • uw trouwboekje (indien van toepassing)
  • kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
  • kopie van de akte van naamskeuze (indien van toepassing)
  • eventueel: schriftelijke toestemming van de moeder voor erkenning en (een kopie van) haar legitimatiebewijs
  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 14,30 (tarief 2021).

De vader of meemoeder moet aangifte doen. Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door:

  • de moeder uit wie het kind is geboren
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was
  • een bewoner van het huis waar het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Zijn er regels voor de voorna(a)m(en)?

Degene die de geboorteaangifte doet, bepaalt de voornaam van het kind. Als de ouders het eens zijn over de voornaam, levert dit zelden problemen op. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet wel voornamen weigeren die ongepast zijn. Een voornaam die hetzelfde is als de geslachtsnaam wordt alleen geaccepteerd als het een gebruikelijke voornaam is.

Kiezen de ouders geen voornaam, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand het kind ambtshalve een voornaam. De ouders kunnen bij de rechtbank, volgens een procedure tot voornaamswijziging, proberen dit ongedaan te maken.

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. Dit doet u binnen 3 dagen na de geboorte. Valt de derde dag op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte op de eerste werkdag erna doen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11