Geen extra subsidie voor RTV Noordoost Twente

26 oktober 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Stichting RTV Noordoost Twente heeft 2 extra subsidieverzoeken ingediend bij de Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal). De gemeenten hebben deze subsidieaanvragen afgewezen. Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijk plannen heeft om het omroepstelsel te veranderen. De gemeenten willen eerst weten wat hier de gevolgen van zijn. RTV Noordoost Twente blijft wel de huidige subsidie ontvangen.

De stichting RTV Noordoost Twente is de lokale omroep voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal. In 2022 heeft de stichting opnieuw de zendtijdtoewijzing verkregen voor een periode van 5 jaar tot en met 2027. RTV Noordoost Twente krijgt daarvoor een jaarlijks bedrag van de gemeenten.

Streekomroepen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een herziening van het om-roepstelsel. Het ministerie wil toewerken naar streekomroepen die in meerdere gemeenten uitzenden; een kleiner aantal omroepen, die professioneler kunnen werken. RTV Noordoost Twente heeft samen met Omroep Enschede, Lokale Omroep Hengelo en Regio FM (Wierden) actief ingezet op deze ontwikkeling en heeft al landelijke subsidies ontvangen voor het verder professionaliseren van de lokale omroep.

2 extra subsidieaanvragen

RTV Noordoost Twente heeft bij de NOT-gemeenten 2 extra subsidieaanvragen ingediend: een eenmalige subsidie van 75 cent per inwoner om het begrotingstekort van 2023 aan te vullen, en een jaarlijkse subsidie van ruim € 2,50 per inwoner voor het verder professionaliseren van de lokale omroep. Dit zou in totaal gaan om een eenmalige extra subsidie van ruim € 76.000 en een verhoging van de jaarlijkse subsidie van € 62.000 naar € 255.000.

De NOT-gemeenten hebben besloten geen extra subsidie te verlenen. De gemeenten zijn van mening dat de stichting zelf verantwoordelijk is om het begrotingstekort op te vangen. Daarnaast willen zij eerst weten hoe het nieuwe omroepstelsel eruit gaat zien en wat hier de financiële en organisatorische gevolgen van zijn. Hier willen de gemeenten niet op vooruitlopen door nu al extra subsidie beschikbaar te stellen.