Gemeentelijke heffingen

Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag van de gemeente. De gemeente heeft de heffing uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, hierna te noemen GBT. Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal Twentse gemeenten op het gebied van gemeentelijke belastingen. Meer informatie over de diverse diensten en producten en onze tarieven vindt op www.gbtwente.nl.

Online belastingzaken regelen

U kunt veel belastingzaken zelf online regelen. U heeft hiervoor wel een DigiD code nodig. Zo kunt u:

  • uw hond aan- of afmelden;
  • uw aanslagbiljet inzien;
  • een taxatieverslag inzien;
  • een bezwaarschrift indienen;
  • uw automatische incasso aanvragen of wijzigen;
  • een betalingsregeling treffen;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • compensatie aanvragen voor medisch afval.

Online uw belastingzaken regelen bij het GBT 

Kwijtschelding aanvragen

Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en een beperkt vermogen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Het formulier hiervoor kunt u downloaden bij het GBT. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de receptie van het stadhuis.

Aanslag via MijnOverheid.nl

Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag niet in de brievenbus maar in uw persoonlijke digitale berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid is een persoonlijke website voor alle overheidszaken. U kunt hier meer informatie vinden over MijnOverheid.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT, telefoon (053) 48 18 875 of e-mail info@gbtwente.nl