Gemeentelijke heffingen (GBTwente)

Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag van de gemeente. De gemeente heeft de heffing uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal Twentse gemeenten op het gebied van gemeentelijke belastingen.

Online belastingzaken regelen

U kunt veel belastingzaken zelf online regelen. U heeft hiervoor wel een DigiD code nodig. Zo kunt u:

  • uw hond aan- of afmelden;
  • uw aanslagbiljet inzien;
  • een taxatieverslag inzien;
  • een bezwaarschrift indienen;
  • uw automatische incasso aanvragen of wijzigen;
  • een betalingsregeling treffen;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • compensatie aanvragen voor medisch afval.

Online uw belastingzaken regelen bij het GBT 

Kwijtschelding aanvragen

Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en een beperkt vermogen, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding* van de gemeentelijke heffingen. Dit regelt u via de website van GBTwente.

Ik kan geen digitale aanvraag indienen. Wat nu?
Bel met het telefoonnummer dat op uw aanslag staat om een afspraak te maken. Op verzoek ontvangt u dan een papieren formulier. Dat is een uitgebreide aanvraag waarbij meer vragen beantwoord moeten worden en meer (kopieën van) bewijsstukken nodig zijn.

*U vraagt altijd om kwijtschelding bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Krijgt u een belastingaanslag van uw gemeente of GBTwente? Dan vraagt u bij deze organisatie om kwijtschelding. Krijgt u een belastingaanslag van GBLT? Dan vraagt u voor deze belastingaanslag dus kwijtschelding aan bij GBLT.

Aanslag via MijnOverheid.nl

Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag niet in de brievenbus maar in uw persoonlijke digitale berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid is een persoonlijke website voor alle overheidszaken. U kunt hier meer informatie vinden over MijnOverheid.

Meer informatie?

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl of via telefoonnummer (088) 64 64 809.