Gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staat een gemeenteraad aan het hoofd van het bestuur. Elke vier jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats, dan bepalen de kiesgerechtigde inwoners van Oldenzaal wie er in de raad komen. U bent kiesgerechtigd wanneer u:

 • 18 jaar of ouder bent en afkomstig uit één van de Europese lidstaten,
 • 18 jaar of ouder bent en niet-Nederlander, maar wel legaal en vijf jaar onafgebroken in een Nederlandse gemeente woont.

Het aantal raadsleden in een gemeente wordt bepaald door het inwoneraantal. Oldenzaal heeft bijna 32.000 inwoners en 23 raadsleden. De laatste verkiezingen waren op 21 maart 2018. De zetels van de gemeenteraad zijn als volgt verdeeld:

 • WG 7 zetels
 • CDA 5 zetels
 • VVD 5 zetels
 • GroenLinks 3 zetels
 • PvdA 2 zetels
 • D66 1 zetel

Tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau op 23 maart 2018 is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

PDFProces verbaal verkiezingsuitslag

PDFVaststelling aantal stemmen in de gemeente

 

Nieuwsoverzicht gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nieuwsupdates gemeenteraadsverkiezingen 

 

Verkiezingskrant 2018

In de verkiezingskrant vertellen alle partijen die meedoen aan de verkiezingen wat zij belangrijk vinden voor Oldenzaal. Zij geven aan waar ze voor staan, waar ze de komende jaren aan willen werken en wat zij voor Oldenzaal willen doen. U kunt zo de partijen met elkaar vergelijken en kennis maken met kandidaten voor de gemeenteraad. En die partij of persoon kiezen die het beste bij u past. Klik op de afbeelding hieronder om naar de digitale versie van de verkiezingskrant te gaan.


PDFFolder gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bekijk hier het overzicht van de stembureaus in Oldenzaal

Wilt u raadslid worden? Dat kan als u:

 • 18 jaar of ouder en kiesgerechtigd bent;
 • woont in de gemeente waar u raadslid wilt worden;
 • lid bent van een politieke partij of er zelf een opricht.

Lijstnummering:

 1. Werknemersgroepering
 2. CDA
 3. Democraten 66 (D66)
 4. VVD
 5. GROENLINKS
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees hier de PDFkandidatenlijsten gemeentelijke verkiezingen.

 

 

De raadsgriffier is het aanspreekpunt van de gemeenteraad. Hij ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies bij het uitoefenen van hun taken. Hij is aanwezig in de raadsvergadering en ondertekent alle uitgaande stukken. De raadsgriffier vervult dus de functie van secretaris tijdens de raadsvergaderingen. Hij is onafhankelijk van het college, de gemeentesecretaris en het ambtelijk apparaat en wordt door de raad benoemd. In Oldenzaal is Hans Brokers de raadsgriffier. Hij is te bereiken op telefoonnummer (0541) 58 84 05.
De griffier kan naast zijn dagelijkse werkzaamheden andere functies hebben. Omdat er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen, maakt de griffier deze openbaar.

Nevenfuncties

 • Lid commissie Openbaar Bestuur van de vereniging van Griffiers (VVG). Niet bezoldigd.
 • Kringcontactpersoon VVG Griffiers Overijssel. Niet bezoldigd.