Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Bijvoorbeeld een portemonnee, tas, of telefoon? Op de landelijke site VerlorenOfGevonden.nl kunt u aangifte doen van verloren en gevonden voorwerpen, en zoeken in een overzicht van gevonden voorwerpen.

Denkt u dat uw eigendom is gestolen? Of heeft u spullen gevonden die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit diefstal? Neem dan contact op met de politie.  Voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen kunt u de aangifte van vermissing nu bij de gemeente regelen. Als uw verloren reisdocument wordt teruggevonden, moet wij deze in verband met het risico op identiteitsfraude altijd vernietigen.

Naar VerlorenOfGevonden.nl

Ik heb een voorwerp verloren, wat nu?

De gemeente plaatst voorwerpen op de landelijke website www.VerlorenOfGevonden.nl. U kunt zelf nagaan of uw verloren voorwerp al gevonden is. Vinders brengen gevonden voorwerpen bij de gemeente of melden deze op de site tot de eigenaar zich meldt. Sleutels en fietsen worden niet op de website geplaatst. Voor sleutels kunt u langskomen bij de receptie van het stadhuis.

Als u uw verloren voorwerp vindt op www.VerlorenOfGevonden.nl, kunt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder krijgen, of de gemeente laat u weten dat het voorwerp in het depot van de gemeente ligt. Neemt u bij het ophalen uw legitimatiebewijs mee. U kunt verloren voorwerpen ophalen op maandag van 08:30 tot 20:00 uur, op dinsdag t/m donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Ik heb een voorwerp gevonden, wat nu?

Gevonden voorwerpen bent u verplicht zo snel mogelijk te melden. U kunt dit zelf doen via de website www.VerlorenOfGevonden.nl. Beschrijf het voorwerp zo goed mogelijk zodat de eigenaar het kan herkennen. Bewaart u het thuis? Dan moet u het goed bewaren en, indien nodig, ook zorgen voor het onderhoud. Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Voor gevonden voorwerpen geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Na verloop van deze bewaartermijn kunt u eigenaar worden.

Geeft u het voorwerp liever af, dan kan dat bij de receptie van het stadhuis. U doet hierbij afstand van het voorwerp. De gemeente zorgt vervolgens dat het voorwerp op de landelijke website geregistreerd wordt. 

Fietsen of andere grote voorwerpen

Grotere voorwerpen, zoals fietsen, worden opgehaald (bij u thuis of op het aangegeven adres) en geplaatst in de bergruimte bij de gemeentewerf aan de Lübeckstraat 30 in Oldenzaal. Hiervoor dient u een melding openbare ruimte door te geven. Wilt u het gevonden voorwerp of de fiets zo lang zelf in bewaring houden, vermeld dit dan in de melding met het adres waar deze eventueel afgehaald kan worden. Omschrijf het voorwerp of de fiets zo duidelijk mogelijk (type, kleur, bijzondere kenmerken).

U kunt de gemeentewerf bezoeken om te kijken of uw verloren fiets gevonden is. Neem dan uw legitimatiebewijs, een bevestiging van uw melding van verlies of bewijs van aangifte en eventueel uw sleutel. U kunt daar terecht op maandagochtend t/m vrijdagochtend van 08:00 tot 12:00 uur en op maandagmiddag tot en met donderdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een gevonden of verloren voorwerp.

Wetgeving

De regeling gevonden voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek, boek 5, artikel 5 t/m 12, beschrijft de rechten en de plichten van de vinder en van de eigenaar die zijn zaak verloren is.

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen van de vondst bij de gemeente. Vindt u een voorwerp in een woning, gebouw of een vervoermiddel, dan doet u mededeling van de vondst bij de bewoner of gebruiker van de woning, het gebouw of het vervoermiddel.

U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraag om een bewijs van aangifte of van inbewaringgeving. Als u besluit het voorwerp zelf te bewaren, bent u verplicht voor het onderhoud ervan te zorgen zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U moet dan aangifte hebben gedaan bij de gemeente. Heeft u het gevonden goed zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend, dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar als u hierom vraagt. Als u geen aangifte heeft gedaan, kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden goed.

Afgifte

Het Burgerlijk Wetboek kent geen afgifteplicht, behalve als dat in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Het is dus mogelijk, afhankelijk van het soort voorwerp, een gevonden voorwerp thuis te bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren of militaire artikelen. Daarvoor geldt wel de plicht deze te deponeren, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt men zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Als u vermoedt dat het gevonden voorwerp op enigerlei wijze in relatie staat tot een misdrijf, dan dient u het voorwerp te allen tijden bij de politie af te geven en hiervan aangifte te doen.

Niet-kostbare zaken

Voor gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 geldt een aparte regeling. De vinder kan zijn vondst mee naar huis nemen maar ook afgeven op het gemeentelijk servicepunt. Daarmee doet hij afstand van zijn rechten. Als de eigenaar zich binnen drie maanden niet meldt, mag de gemeente de zaak verkopen, weggeven (bijvoorbeeld aan de vinder) of vernietigen. De vinder heeft dus de keus tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden, of afgeven en alle rechten laten varen.

Vinder wordt eigenaar

Het voorwerp kan gedurende een jaar na de aangifte worden teruggevraagd door de eigenaar. Daarna wordt het eigendom van de vinder. Het jaar gaat pas in nadat het gevonden goed bij de gemeente is aangemeld. Een vinder die te laat of geen aangifte doet, wordt pas na twintig jaar eigenaar van zijn vondst. Als de eigenaar zich binnen een jaar meldt, moet de vinder zijn vondst teruggeven. Hij heeft dan recht op een vergoeding en mag zijn vondst eventueel houden totdat de eigenaar betaalt. Als de eigenaar niet binnen een maand betaalt, laat de eigenaar daarmee zijn rechten varen. De vinder wordt dan eigenaar.

Voor voorwerpen die in eigen bewaring worden gehouden geldt wel een onderhoudsplicht. U dient het voorwerp minimaal in dezelfde staat te houden als dat u het, volgens eigen opgaaf, heeft gevonden. Dit kan voor u wellicht een overweging zijn om de meer kostbare (> € 450) voorwerpen niet zelf in bewaring te houden en deze toch af te geven bij de gemeente.

Een vinder die voldaan heeft aan zijn verplichtingen, heeft recht op "een redelijke vergoeding". Bij een redelijke beloning wordt vaak gedacht aan 10% van de waarde van de vondst. Een vinder die zijn vindersloon niet krijgt, kan dat eventueel via de rechter opeisen. De gemeente heeft geen recht op vindersloon.

Bewaartermijn

Gevonden voorwerpen worden, zo is wettelijk bepaald, na het verstrijken van die wettelijke verjaartermijn door de gemeente verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voor vinders die door hen gevonden voorwerpen zelf thuis bewaren, geldt een bewaartermijn van een jaar.

U kunt verloren en gevonden voorwerpen ophalen en brengen bij de receptie van het stadhuis aan de Ganzenmarkt 1. U kunt hiervoor terecht op maandag van 08:30 tot 20:00 uur, op dinsdag t/m donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Gevonden fietsen worden bij de Gemeentewerf, Lübeckstraat 30 gestald. U kunt daar terecht op maandagochtend t/m vrijdagochtend van 08:00 tot 12:00 uur en op maandagmiddag t/m donderdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.